Skip to content

Soudruh KIM ČONG UN se setkal se zasloužilými pracovníky a novátory

 

Pchjongjang 2. ledna čučche 111 (2022) (KCNA) – Generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Kim Čong Un se setkal se zasloužilými pracovníky a novátory práce, kteří vykonali mimořádné činy v boji prvního roku provádění závěrů sjezdu strany, a nechal se s nimi na paměť vyfotografovat.

Srdce účastníků hořela bezmeznou radostí, že se jim dostalo cti hodné předávání z generace na generaci nechat se na paměť vyfotografovat s váženým soudruhem generálním tajemníkem, po kterém toužili i ve svých snech, ráno prvního dne nového roku 2022 před Palácem slunce Kumsusan, nejvyšší svatyní čučche.

Soudruh generální tajemník si srdečně potřásl rukou se zasloužilými pracovníky a novátory práce, kteří s absolutní věrností straně a revoluci, s neochvějným vytrvalým úsilím na všech pozicích a pracovištích dosáhli cenných úspěchů a přispěli ke skvělému završení roku 2021, a povzbudil je.

Soudruh generální tajemník vyjádřil přesvědčení, že všichni účastníci budou i nadále úspěšně hrát vedoucí a avantgardní roli ve velkolepém boji nového roku za vytvoření spolehlivé záruky pro realizaci pětiletého plánu a dosažení znatelných zlepšení v rozvoji státu a životní úrovně lidu, a nechal se s nimi na paměť vyfotografovat.

Všichni účastníci vyjádřili pevné odhodlání zachovat v hloubi srdce bezmeznou lásku a důvěru váženého soudruha generálního tajemníka a obětavě pracovat v celostátním generálním pochodu za dosažení rozkvětu našeho socialistického státu s cílem přispět k dosažení nového velkého vítězství.

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp