Skip to content

Pamětní mince k 75. výročí strany

Pchjongjang, 1. října čučche 109 (2020) (KCNA) – V Korejské lidově demokratické republice budou raženy pamětní mince k 75. výročí založení Korejské strany práce. Prezídium Nejvyššího lidového shromáždění KLDR o tom zveřejnilo dekret 1. října.

Pamětní mince „75. výročí založení Korejské strany práce“ budou raženy ve zlatě a stříbře.

 

Uprostřed přední strany zlatých a stříbrných mincí bude vyobrazeno Muzeum založení strany a znak KSP. V horní části přední strany bude napsáno „Založení Korejské strany práce“ a v dolní části „75. výročí“ s letopočty „1945“ a „2020“ po stranách.

Uprostřed zadní strany mincí je státní znak KLDR. V horní části zadní strany je napsáno „Ústřední banka KLDR“ a v její spodní části je uveden stupeň ryzosti, hmotnost a rok vydání. Okraj zdobí magnólie.

Mince z čistého zlata má průměr 35 mm a tloušťku 2 mm a mince z čistého stříbra průměr 40 mm a tloušťku 3 mm.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp