Skip to content

Soudruh Kim Tok Hun zkontroloval východ země

Pchjongjang 16. května čučche 110 (2021) (KCNA) – Člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce a předseda vlády Korejské lidově demokratické republiky soudruh Kim Tok Hun se na místě seznámil se stavem různých průmyslových odvětví ve východní oblasti země.

Soudruh Kim Tok Hun si prohlédl přehradu Sinhong a výrobní jednotku vodní elektrárny Tančchon číslo 5. Navštívil Hungnamský komplex chemických hnojiv a zkontroloval druhou dílnu na výrobu dusíku a dílnu pro montáž generátorů.

Na terénních poradních setkáních byla projednávána opatření, aby příslušné jednotky přesně rozdělily odpovědnost za bezchybné dosažení postupných bojových cílů pro provádění rozhodnutí sjezdu strany a svědomitý a revoluční provoz a řízení a příslušným oblastem byly včas poskytnuty výrobky na základě smlouvy.

Soudruh Kim Tok Hun se seznámil se situací výrobní základny cementárny Čchonneri a prací na zvýšení výroby cementu. Kromě toho zkontroloval několik zemědělských družstev v okresech Hamdžu, Čongpchjong a Kowon a továrnu na organická hnojiva, aby se dozvěděl o přípravách na jarní zemědělské práce a přijal příslušná opatření.

  

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp