Skip to content

Přísaha poslanců a funkcionářů Nejvyššího lidového shromáždění

Tehongdan, 27. února čučche 109 (2020) (KCNA) – 27. února navštívili poslanci Nejvyššího lidového shromáždění KLDR tábor Mupcho a oblast Tehongdanu.

Na rybářském místě Mupcho sledovali posvátné stopy velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila, který do hloubky rozvíjel revoluční myšlenky velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena.

Prošli oblastí Tehongdanu. Položili květiny před bronzovou sochu soudruha Kim Ir Sena v památníku vítězné bitvy v oblasti Musanu a vzdali mu hold. Když byli poučeni o bitvách v oblasti Musanu, prohlédli si velké doprovodné tématické reliéfy, velitelské stanoviště bitvy u Tehongdanu a další.

Na místě revoluční bojové slávy Sinsadong vyslechli výklad před mozaikou velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena a hrdinky protijaponské války soudružky Kim Čong Suk a prohlédli si okolí.

  

Samdžijon, 27. února čučche 109 (2020) (KCNA) – 27. února se na náměstí před bronzovou sochou velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena ve Velkém samdžijonském památníku konala samostatná shromáždění odhodlání poslanců Nejvyššího lidového shromáždění a funkcionářů prezídia Nejvyššího lidového shromáždění, účastnících se pochodu na místa revoluční bojové slávy v oblasti hory Pektu (Pektusan).

Na setkáních řečníci vyjádřili své odhodlání plnit svou odpovědnost a povinnosti jako služebníci lidu a ve svých srdcích hluboce třímat záměr váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una, který povolal poslance Nejvyššího lidového shromáždění a funkcionáře nejvyššího orgánu státní moci republiky ke svatyni Pektu.

Uvedli, že během pochodu po revolučních bojištích v oblasti Pektu získali ideologické a duchovní dědictví, které musí být uchováno v srdci až do konce života, a že uskuteční průlom v pokroku v duchu hory Pektu v předvoji boje, aby zhmotnili vlasteneckou touhu neskonalých velikánů po vybudování mocné země.

Zdůraznili, že věrně podporují myšlenky a vedení soudruha Kim Čong Una, aby dosáhli konečného vítězství velké revoluční věci čučche a velké věci socialismu v revolučním duchu Pektu a duchu vánice Pektu překonáním všech obtíží, které brání našemu pokroku, frontálním průlomem.

Toho dne si funkcionáři prezídia Nejvyššího lidového shromáždění prohlédli tábory Končchang a Pegebong a srub Samtchogong a navštívili továrnu na borůvkové nápoje v Samdžijonu.

 
 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp