Skip to content

Prírodná rezervácia hory Oga zaradená do zoznamu prírodných pamiatok

Prírodná rezervácia Ogasan sa nachádza na hranici medzi okresom Hwaphchjong v provincii Čagang a okresom Kim Hjong Džik v provincii Rjanggang. Názov hory Oga je odvodený od toho, že v pralesoch sa týči päť krásnych 1 000 metrov vysokých vrcholov.

Súčasťou rezervácie je priesmyk, ktorý súdruh Kim Ir Sen dvakrát prekročil v mladíckom veku s vznešeným úmyslom oslobodiť Kóreu a stromy nesúce heslá napísané členmi Kórejskej ľudovej revolučnej armády počas protijaponského ozbrojeného boja.

Rezervácia má rôznorodú flóru, keďže sa nachádza na rozhraní medzi oblasťou boreálnych lesov a lesov mierneho pásma. V oblastiach pod 700 metrov nad morom sa ihličnaté stromy takmer nevyskytujú, ale husté lesy sú tvorené rôznymi druhmi listnatých stromov vrátane mongolských dubov a brestov.

Ihličnaté, listnaté a zmiešané lesy sa rozkladajú v oblasti od 700 do 1 000 m n. m. a vo výškach nad 1 000 metrov rastú ihličnaté stromy ako jedľa mandžuská, smrek, borovica a sosna a listnaté stromy ako lipa, biela breza a kórejský topoľ.

Husté lesy a rozmanité prírodné a geografické podmienky poskytujú zvieratám priaznivé životné prostredie. Žije tu viac ako 130 druhov zvierat a ich počet je vyšší ako v iných oblastiach.

Prírodná rezervácia sa rozkladá na ploche viac ako 6 500 hektárov a nedávno bola zapísaná do zoznamu prírodných pamiatok, pretože má veľký význam pre vedecké štúdium a šírenie vedeckých poznatkov o dlhej histórii vzniku a bohatstva rozmanitého a jedinečného ekosystému.

Podľa slov odborníka, už 800 hektárov z nej bolo zapísaných ako prírodná pamiatka „Ogasanský prales“ a niektoré jednotlivé stromy vrátane 1 100-ročného tisu a 700-ročnej lipy boli označené za prírodné pamiatky a sú pod prísnou ochranou.

The Pyongyang Times – pyongyangtimes.com.kp