Skip to content

Hybná sila kórejskej revolúcie

Jednota armády a ľudu je národnou črtou KĽDR a hybnou silou kórejskej revolúcie.

Je to jednota ideológie, ducha a spôsobu boja, ktorá vládne medzi armádou a ľuďmi, pričom v centre je vodca. Pravda, potvrdená celým historickým priebehom kórejskej revolúcie hovorí, že iba ak existuje veľká jednota armády a ľudu, nie je sa čoho báť a nič nie je vtedy nemožné.

Jednota medzi armádou a ľuďom slúži ako hybná sila kórejskej revolúcie preto, lebo kórejskému ľudu poskytuje pevnú záruku na upevnenie politickej a ideologickej sily socializmu kórejského typu, pevnú obranu socialistickej Kórey a umožňuje včaššie dosiahnutie cieľov socialistickej výstavby.

Ide o večnú tému kórejskej revolúcie, pretože jej udržiavanie a propagácia je strategickou požiadavkou, ktorej by sme sa mali dôsledne držať.

The Pyongyang Times