Skip to content

Optimální protiepidemická opatření na základě vyhodnocení celkové situace

Pchjongjang 5. června čučche 111 (2022) (KCNA) – Podle Státního mimořádného protiepidemického velitelství bylo v celé zemi od 18:00 3. června do 18:00 4. června hlášeno více než 73 780 případů horečky a více než 82 030 uzdravení.

K 18:00 4. června činí od konce dubna celkový počet osob s horečkou přes 4 070 480, z nichž se více než 3 931 920 (96,596 %) uzdravilo a nejméně 138 480 (3,402 %) je v lékařském ošetření. Počet obětí je 71 a smrtnost je 0,002 %.
 

 
Ústřední mimořádná protiepidemická oblast přijímá optimální protiepidemická opatření na základě vědecky podložené a konkrétní analýzy a vyhodnocení současné protiepidemické situace.

Přijímají se praktická opatření k přehodnocení schopnosti bezpečně kontrolovat šíření pandemie spojením výsledků pozorování a hlášení, epidemiologického šetření, experimentálního testování a analýz v celostátním měřítku, aby byla protiepidemická práce prováděna cílevědoměji.

V souladu s trendem stabilizace šíření pandemie, kdy od 15. května každý den v celostátním měřítku dochází k průměrnému poklesu výskytu horečky o 6,1 %, všechny regiony, všechna odvětví a všechny jednotky soustřeďují své úsilí na zvyšování úrovně vědecké náročnosti a specializace protiepidemické práce s pečlivým zvážením přírodně-geografických a ekonomických podmínek, rozmístění obyvatelstva a stavu nákazy.

Funkcionáři a výzkumníci v oblasti výzkumu lékařské vědy, sledující charakteristické rysy zjištěné u pacientů s horečkou a stav infikovaných, kteří tuto infekci přenášejí bez příznaků, určují výběr léků a léčebných metod.

Ve spolupráci s Údernou brigádou vědců a techniků 17. února se prohlubuje definice následků nemoci, diskuse, výzkum a rozbor příznaků a zavádí se optimální taktika a způsoby léčby.

Pokračují také práce na zohlednění poptávky po lécích, které potřebují zdravotnická zařízení všech úrovní a lékárny, a na rychlém dodání léků podle poptávky a zvýšení výroby (tradičních) léků Korjo.

Jsou přijímána opatření k vytvoření hustší celostátní sítě vyšetření uplatněním protiepidemických zkušeností a technologií do sanitárních a epidemiologických orgánů a výzkumných ústavů a položením materiálně-technické základny pro zaručení rychlosti a přesnosti všech testů.

Mimořádné protiepidemické jednotky všech stupňů zvyšují intenzitu protiepidemické práce a dynamicky podporují její vedení a kontrolu.

V souladu s vysláním mnoha pomocníků do vesnic se zvyšuje počet dočasných karanténních místností, podrobně se provádějí příslušná lékařská vyšetření a následně jsou přijímána vhodná léčebná opatření.

Velká pozornost je věnována zvyšování odborné kvalifikace pracovníků léčebných a preventivních orgánů a hygienických a protiepidemických ústavů a trvalému zvyšování jejich schopnosti kontrolovat a zvládat pandemii.

Všechna odvětví a útvary pečlivě a pravidelně analyzují a zlepšují svou protiepidemickou práci a prosazují posilování základů prevence epidemie v rámci strategického plánu, přičemž vynakládají úsilí na diverzifikaci materiálně-technických příprav pro posílení celkové schopnosti reagovat na krizi.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp