Skip to content

Státní terorismus páchaný západními zeměmi naprosto nelze tolerovat

Pchjongjang 21. srpna čučche 110 (2021) (MZV KLDR) – Teroristické zločiny, které vznikají z důvodů nadvlády, vměšování, chudoby, sociální nerovnosti, rasové diskriminace a dalších, negativně ovlivňují bezpečnost lidských životů a a společenských aktivit a po mnoho let postihují lidstvo bolestivým utrpením a katastrofami.

V prosinci 2017 72. zasedání Valného shromáždění OSN zdůraznilo potřebu zajistit lepší ochranu lidských práv a právního řádu při předcházení teroristickým útokům a boji proti terorismu a stanovilo 21. srpen Mezinárodním dnem památky obětí terorismu s cílem uctít památku obětí terorismu a hájit lidská práva těch, kteří přežili.

Pokud Západ vyjadřuje soustrast těm, kteří utrpěli katastrofu a prožili utrpení v důsledku teroristických útoků, jakými slovy to utěší mnoho lidí, kteří nevinně zemřeli nebo se stali uprchlíky v důsledku „protiteroristické války“ vedené Západem?

 

 

Škody způsobené teroristickými zločiny jsou ve srovnání s důsledky „protiteroristických operací“ vedených USA a prováděných Západem téměř bezvýznamné. To přivádí lid světa v úžas.

V loňském roce Brownova univerzita v USA vydala zprávu odhalující skutečnost, že více než třicet sedm milionů lidí na celém světě se od roku 2001 stalo uprchlíky kvůli „protiteroristickým operacím“ USA. Rovněž uvedla, že vláda USA by měla převzít odpovědnost za rozněcování válek nebo vyvolávání ozbrojených konfliktů v různých zemích.

Bezohledné vojenské operace vedené USA a NATO v Afghánistánu během posledních dvou desetiletí vyústily ve více než 100 tisíc civilních obětí a miliony uprchlíků; vojska západních zemí umístěná v několika zemích pod záminkou „boje proti terorismu“ páchala mučení, násilné činy, znásilňování a vraždy nevinných lidí. Výše uvedená fakta vzbuzují ve světě vážné pochybnosti o povaze „boje proti terorismu“, obhajovaného Západem.

„Protiteroristické operace“ prováděné Západem jsou skutečně jasným aktem státního terorismu a porušování lidských práv, jehož cílem je svržení režimu suverénních států v zájmu jeho vojenských a ekonomických zájmů pod záminkou terorismu.

Jak ukazují katastrofy v Afghánistánu, Libyi, Iráku a bývalé Jugoslávii, všude na světě, bez ohledu na Chartu OSN a mezinárodní právo, které osvětlují zásady respektování suverenity a nezasahování do vnitřních záležitostí, používá (Západ) neomezené násilí a svévoli a otevřeně páchá činy ke svržení systému tím, že legitimní a suverénní státy označuje za „státy podporující terorismus“ a „darebácké státy“.

Nelidské teroristické činy páchané Západem za účelem dosažení politických cílů a rozšíření sféry vlivu pod rouškou „boje proti terorismu“ nelze ospravedlnit a mezinárodní společenství by naprosto nemělo tolerovat takové zločiny, donekonečna způsobující nezměrné neštěstí a strašlivé lidskoprávní katastrofy.

 

Ministerstvo zahraničních věcí Korejské lidově demokratické republiky,

http://www.mfa.gov.kp