Skip to content

Soudruh Čche Rjong He vystoupil na 18. summitu Hnutí nezúčastněných

Pchjongjang, 29. října čučche 108 (2019) (KCNA) – 18. summit Hnutí nezúčastněných se konal 25. a 26. října v ázerbájdžánském Baku. Zúčastnila se jej delegace Korejské lidově demokratické republiky vedená soudruhem Čche Rjong He, členem prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce, prvním místopředsedou Komise pro státní záležitosti KLDR a předsedou prezídia Nejvyššího lidového shromáždění.
Přítomno bylo 3 000 osob včetně hlav států a předsedů vlád 120 členských států Hnutí nezúčastněných, delegací na vysoké úrovni a delegátů a zástupců několika mezinárodních organizací.

 

Na summitu venezuelský prezident Nicolás Maduro Moros, který předsedal 17. summitu Hnutí nezúčastněných, podal zprávu o práci Hnutí nezúčastněných v období 2016–2019.

Ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev, který byl zvolen předsedou 18. summitu Hnutí nezúčastněných, přednesl úvodní projev. Ve svém projevu zdůraznil potřebu posílit roli Hnutí nezúčastněných na základě zásady respektování svrchovanosti, územní celistvosti a nezasahování do vnitřních záležitostí ostatních.

Po gratulačních projevech byly projednány otázky míru a bezpečnosti, odzbrojení, lidských práv a situace na Středním východě.

S projevem vystoupil soudruh Čche Rjong He. Zdůraznil, že Hnutí nezúčastněných je mocnou silou nezávislosti odporující imperialismu a válce a hraje důležitou roli při dosahování nezávislosti a pokroku rozvojových zemí, při ochraně globálního míru a bezpečnosti.

Řekl, že současná mezinárodní situace připomíná první období studené války mezi Východem a Západem, kdy se zrodilo Hnutí nezúčastněných.

Nyní je čas, aby nezúčastněné státy spojily síly a směle se postavily za boj za vybudování mírového a prosperujícího světa, nezávislého a spravedlivého míru, poznamenal.

Řekl, že nyní je situace na Korejském poloostrově na důležité křižovatce: buď dosáhne trvalého míru uvolněním napětí, nebo se vrátí k výbušné krizi. Od přijetí společného korejsko-amerického prohlášení ze dne 12. června uběhl více než rok, ale korejsko-americké vztahy se zatím neposouvají vpřed, situace na Korejském poloostrově není osvobozena od začarovaného kruhu zvyšování napětí. Důvodem toho je skutečnost, že Spojené státy, které se stále drží anachronistické nepřátelské politiky vůči KLDR, organizují vojensko-politické provokace.

Předseda Komise pro státní záležitosti KLDR soudruh soudruh Kim Čong Un řekl v dubnu v historickém politickém projevu, že Spojené státy musí opustit současnou metodu výpočtu a přijít k nám s novou metodou.

Jsme přesvědčeni, že zabránění války na Korejském poloostrově a dosažení trvalého míru je plně v souladu s myšlenkou Hnutí nezúčastněných a přispívá k ochraně globálního míru a bezpečnosti.

Soudruh Čche Rjong He poznamenal, že Hnutí nezúčastněných je skupinou zastávající mezinárodní spravedlnost a silou schopnou ji uskutečnit. Věříme, že boj za uskutečnění opravdové mezinárodní spravedlnosti je v současné době pro Hnutí nezúčastněných nejnaléhavějším úkolem.

Pokud nebude mezinárodní spravedlnost uskutečněna, účel a principy Charty OSN se promění v prázdný list papíru, a zejména nelze zaručit suverenitu a právo na existenci malých zemí a nezúčastněných států,  zdůraznil.

Země, které si váží spravedlnosti, musí stavět na své síle a na zásadě nezávislosti a samostatného rozvoje a urychlit vznik nového nezávislého a spravedlivého světa sjednocením a spoluprací pod praporem antiimperialismu a nezávislosti.

Členské státy Hnutí nezúčastněných by měly spolu s politickou jednotou rozvíjet spolupráci jižních států posílením výměny a spolupráce mezi regiony a kontinenty na zásadách rovnosti, vzájemných výhod a vzájemného doplňování.

Náš lid, čelící stále rostoucím sankcím a tlaku nepřátelských sil, které zbavují naši republiku její suverenity a práva na rozvoj, rozhodně bojuje za vybudování silné socialistické moci silou soběstačnosti a samostatného rozvoje.

Vláda Korejské lidově demokratické republiky bude vždy plnit svou odpovědnost a úlohu členského státu Hnutí nezúčastněných, aby trvale udržovala čistotu a ideály hnutí, dále rozvíjela vztahy přátelství a spolupráce s jeho členskými státy a posilovala a rozvíjela hnutí.

Projevy přednesli delegáti 97 zemí a mezinárodních organizací.

Byl přijat závěrečný dokument 18. summitu Hnutí nezúčastněných, „Bakuská deklarace“ a další.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp