Skip to content

Korejský zápas ssirum – pýcha národa

Ssirum (korejský zápas) je jednou z tradičních sportovních disciplín korejského národa. Jedná se o soutěž, ve které dvě osoby bojují ve skloněné pozici a snaží se protivníka shodit na zem.

Od dávných dob Korejci zápasili v ssirumu během přestávek v práci a lidových svátků. Již nástěnné malby z Hrobky ssirum a Čangčchonské hrobky č. 1, které pocházejí z království Kogurjo (277 př. n. l. – 668), potvrdily, že ssirum korejského národa má dlouhou historii. Ssirum byl široce rozšířen v období Korjo (918-1392) a feudální dynastie Čoson (1392-1910). Dnes dále rozkvétá a rozvíjí se, zachovávaje si formu národního sportu.

V Korejské lidově demokratické republice, která si váží svých národních tradic, se každoročně při lidovém svátku Čchusok (v září) a v říjnu koná národní turnaj v ssirumu o cenu “Velkého býka” a celostátní i provinční masové sportovní soutěže.

Korejský národní zápas ssirum byl zapsán jako typické nehmotné kulturní dědictví lidstva na 13. zasedání Mezivládního výboru pro ochranu nehmotného kulturního dědictví UNESCO 26. listopadu čučche 107 (2018).

 

Obraz “Ssirum” od slavného korejského malíře 18. století Kim Hong Do

 


 

 Dle Korejské ústřední tiskové agentury – KCNA, http://www.kcna.kp

a materiálu laskavě poskytnutého Velvyslanectvím Korejské lidově demokratické republiky v Praze