Skip to content

Korejský lid a jeho nejvyšší vůdce

Svět obdivuje lid Korejské lidově demokratické republiky za jeho bezmeznou úctu a respekt ke svému nejvyššímu vůdci.
Proč tedy korejský lid tak horlivě uznává svého vůdce?
Vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un zhmotňuje sny a ideály svého lidu, když prosazuje věc velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena (1912-1994) a velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila (1942-2011).
Díky jeho úsilí se uskutečnila staletá touha korejského lidu vést důstojný život pánů mocné země.

 

Korejci jsou národ s významnými dějinami. V dávných dobách starověká Korea neboli Kočoson, existující od počátku 30. století před naším letopočtem do roku 108 našeho letopočtu, Kogurjo od roku 277 před naším letopočtem do roku 668 našeho letopočtu, byly uznávány jako mocné země na východě. Generace za generací si Korejci přáli hrdě žít jako mocný národ, kterého se žádný útočník neodváží dotknout.
Jejich touha rostla, když žili jako otroci za japonské vojenské okupace v první polovině minulého století, přežili Korejskou válku rozpoutanou spojenými silami vedenými imperialisty USA v 50. letech a zdlouhavou poválečnou konfrontaci s nepřátelskými silami, které se pokoušely zemi zničit.
Vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un se snaží touhu po mocné vlasti naplnit.

 

Rychlým rozvojem obranné vědy země ji pozvedl na status světově uznávaného strategického státu, proti kterému se žádná další země neodváží zahájit válku.
Rázně vede úsilí o budování ekonomické mocnosti, aby uskutečnil lidský sen žít ve vzkvétající zemi. Pod jeho vedením bylo postaveno mnoho moderních továren a podniků spoléhajících na vlastní sílu, technologii, suroviny a palivo země. I když stále je něčeho nedostatek nebo to není k dispozici, lid je hrdý na své výtvory a přesvědčen o světlejší budoucnosti mocné socialistické země.
Dalším důvodem nekonečné úcty a důvěry Korejců k němu je jeho politika zaměřená na lid. Definoval podstatu kimirsenismu-kimčongilismu jako vedoucí ideologie země, principu lidu na prvním místě, a prosadil heslo „Vše pro lid a všech spoléháním se na něj!“ Vyzývá funkcionáře, aby pokračovali ve veškeré práci od formulování politiky Korejské strany práce a vlády KLDR až po jejich provádění, a to důkladně na základě zájmů a požadavků lidu. Vyžaduje, aby všichni funkcionáři vynaložili nezištné a oddané úsilí v zájmu lidu a šli osobním příkladem.
Zkrátka, soudruh Kim Čong Un je vůdcem, kterého lid miluje, a laskavým otcem lidu. Je zcela přirozené, že lid takovému vůdci důvěřuje.

 

 

 

Překlad dle materiálu laskavě poskytnutého velvyslanectvím KLDR v Praze