Skip to content

Oslavy 80. výročia bitky pri Počchonbo

Kórejská ľudovodemokratická republika významne oslávila 80. výročie bitky pri Počchonbo (Pochonbo), ktorá sa uskutočnila 4. júna čučche 26 (1937) a kórejský ľud v nej zaznamenal dôležité víťazstvo pod vedením prezidenta Kim Ir Sena v boji proti japonským okupantom. Táto bitka znamenala začiatok oslobodenia Kórey. Prečítajte si nasledujúce články Kórejskej ústrednej tlačovej agentúry k tomuto výročiu.

Svetelný pochod mládeže 

Počchon, 4. júna čučche 106 (2017) (KCNA) – Študenti a ďalší mladí ľudia urobili v nedeľu v Počchonbo svetelný pochod a stretnutie pri vatre, aby oslávili 80. výročie víťaznej bitky pri Počchonbo pod vedením prezidenta Kim Ir Sena.

Medzi prítomnými bol aj súdruh Pak Pong Ču, člen predsedníctva Politického byra ÚV Kórejskej strany práce, podpredseda Komisie pre štátne záležitosti KĽDR a predseda vlády; súdruh Kim Ki Nam, podpredseda ÚV KSP; vicemaršal Kórejskej ľudovej armády súdruh Ri Mjong Su, náčelník generálneho štábu KĽA; a súdruh Čche Pu Il, minister ľudovej bezpečnosti.

S piesňou „Nech žije generalissimus Kim Ir Sen“ sa účastníci vybrali na Počchonbo s pochodňami v rukách. Púšťanie piesne „Guerrillový pochod“ (Partizánsky pochod, pozn. prekl.) ich veľmi povzbudilo pri prechode cez hlavné bitevné miesta, ako boli napríklad policajná stanica a obvodný úrad.

Vedúci predstavitelia strany, štátu a armády, funkcionári strany, výkonných orgánov zväzu mládeže a ďalší manifestujúci zapálili oheň. Bola zarecitovaná časť dlhej epickej básnickej skladby Hora Pektu pod názvom Bitka pri Počchonbo.

Po stretnutí účastníci tancovali okolo vatry na melódie revolučných piesní.

Kórejská ústredná tlačová agentúra (KCNA) – www.kcna.kp

 


Národné stretnutie si pripomenulo 80. výročie bitky pri Počchonbo

Hjesan, 4. júna čučche 106 (2017) (KCNA) – V sobotu sa uskutočnilo Národné stretnutie v umeleckom divadle provincie Rjanggang pri príležitosti 80. výročia historickej víťaznej bitky pri Počchonbo, ktorej velil prezident Kim Ir Sen.

Stretnutia sa zúčastnili súdruhovia Pak Pong Ju, Kim Ki Nam, Ri Mjong Su a ďalší vysokí predstavitelia strany, štátni a armádní predstavitelia, funkcionári orgánov strany a ozbrojených síl, ministerstiev, národných inštitúcií a oblastí vzdelávania, zaslúžilé osoby, vojaci a dôstojníci Kórejskej ľudovej armády a síl Kórejskej ľudovej vnútornej bezpečnosti, informační pracovníci strany, velitelia a členovia 216. údernej brigády, funkcionári a pracujúci z provincie Ryanggang.

Súdruh Kim Ki Nam, člen politického byra ÚV Kórejskej strany práce, člen Komisie pre štátne záležitosti KĽDR a podpredseda ÚV KSP, predniesol prejav:
Brilantné víťazstvo v bitke pri Počchonbo pod velením Kim Ir Sena bolo veľkou udalosťou v histórii ozbrojeného protijaponského odboja kórejského ľudu a v celosvetovom ľudovom boji za národné oslobodenie, povedal rečník a pokračoval:

Bitka pri Počchonbo, ktorá sa uskutočnila v kritických časoch, keď osud kórejského národa bol na križovatke života a smrti kvôli odpornej koloniálnej vláde japonských imperialistov, dala Kórejcom nádej na znovuzrodenie a povzbudila ich k svätej vojne za národné oslobodenie.
Vďaka tomu, že kórejskí ľudia mali pevnú vieru a vôľu nasledovať prezidenta Kim Ir Sena a boli neochvejne presvedčení o víťazstve v revolúcii, mohli dosiahnuť historickú vec národného oslobodenia tým, že svojím nezdolným bojom porazili zúrivých japonských imperiálnych agresorov a demonštrovali svetu svoju dôstojnosť ako hrdinský ľud, ktorý rozdrvil amerických imperialistov, chváliacich sa, že sú „najsilnejší“ na svete.

Náš ľud v rôznych epochách revolúcie hrdinsky pracoval na budovaní a výstavbe vlasti a položil večné základy pre budovanie prosperujúcej a silnej krajiny. Je to historický zázrak, že vďaka nezlomnej revolučnej viere sa pod vedením prezidenta dôrazne vydal na dlhú cestu revolúcie. Plameň Počchonbo, ktorý žiarivo svieti na cestu kórejskej revolúcie už osem desaťročí, mohutne vyšľahne ako prápor boja urýchľujúci jej konečné víťazstvo pod múdrym vedením váženého najvyššieho vodcu Kim Čong Una, ktorý úspešne uskutočňuje revolučnú vec Čučche, zrodenú na hore Pektu.

Revolučné výstrely v Počchonbo sú dôležité pre antiimperialistickú revolúciu a politiku Songun, keďže učia filozofickým princípom, že je potrebné ozbrojene bojovať proti nepriateľským imperialistickým agresorom až do konca.

Rečník vyzval všetkých ľudí, aby oslávili revolučné tradície hory Pektu ako večné ideologické bohatstvo Kórey a dynamicky ich rozvíjali, pre splnenie veci budovania socialistickej mocnosti Čučche.

Kórejská ústredná tlačová agentúra (KCNA) – www.kcna.kp


Skupina Samčijon vystúpila pri príležitosti víťaznej bitky pri Počchonbo

Hjesan, 4. júna čučche 106 (2017) (KCNA) – Skupina Samčijon (Samjiyon) z Umeleckého súboru Mansude uskutočnila v nedeľu vystúpenie v provinčnom umeleckom divadle Rjanggang pri príležitosti 80. výročia víťaznej bitky pri Počchonbo, vedenej prezidentom Kim Ir Senom.

Na vystúpení sa zúčastnili premiér Pak Pong Ču, člen predsedníctva Politického byra ÚV Kórejskej strany práce a podpredseda Komisie pre štátne záležitosti KĽDR a ďalší vysokopostavení predstavitelia strany, štátni a armádni predstavitelia, funkcionári vládnych a ozbrojených síl, kabinetu, organizácií pracujúcich, ministerstiev a národných inštitúcií, vojakov a dôstojníkov Kórejskej ľudovej armády a síl vnútornej bezpečnosti a informačných pracovníkov strany, ktorí sa zúčastňujú študijnej cesty na miesta bojov v oblasti hory Pektu.

Predstavenie s množstvom piesní začalo prelúdiom „Pieseň revolučnej armády“ a pokračovalo ženským vokálnym sextetom „Počchonbo, zem slávy“, inštrumentálnou hudbou a piesňou „Yanji Bomb“ a mužským kvintetom „Matka má vždy červenú vlajku“.

Vystupujúci nahlas ospievali činy prezidenta Kim Ir Sena, vždy víťaziaceho brilantného veliteľa, vynikajúceho stratéga a jedinečného človeka, ktorý viedol protijaponskú vojnu k žiarivému víťazstvu a dosiahol oslobodenie krajiny.

Kórejská ústredná tlačová agentúra (KCNA) – www.kcna.kp

Poštová známka vydaná pri príležitosti výročia bitky pri Počchonbo

Pchjongjang, 5. júna čučche 106 (2017) (Rodong Sinmun) – KĽDR vydala novú známku (jeden list) na pamiatku 80. výročia víťaznej bitky pri Počchonbo.
Pri pohľade na list, ktorý znázorňuje červenú vlajku, vidíme obrázok prezidenta Kim Ir Sena, ktorý viedol boj pri Počchonbo k víťazstvu. Na liste sa ďalej nachádzajú plamene bitky pri Počchonbo a protijaponskí partizáni postupujúci do pevnosti nepriateľa.

V hornej časti sú vytlačené slová „80. výročie víťaznej bitky pri Počchonbo“ a „čučche 26 (1937) – čučche 106 (2017).

Rodong Sinmun – http://www.rodong.rep.kp