Skip to content

Vodné kanály v KĽDR

V KĽDR sa postupne budujú vodné kanály. Vodný kanál Kečchon – jazero Tchesong, prvý veľkoplošný zavlažovací systém v krajine, bol dokončený v roku 2002, po ktorom nasledoval vodný kanál Pengma – Čcholsan v roku 2005 a neskôr vodný kanál na planine Miru. V roku 2016 bola dokončená prvá etapa projektu vodného kanála v provincii Južné Hwanghe, ktorý prechádza stovkami kilometrov hôr a polí v západnej časti krajiny.

Spolu s rozsiahlymi vodnými kanálmi boli postupne vybudované aj desiatky stredných a malých vodných kanálov. Celková dĺžka týchto vodných kanálov vybudovaných do roku 2019 dosahuje viac ako 11 600 km.

Vodné kanály sa vyplácajú. V krajine bol zriadený nový zavlažovací systém využívajúci spád vody, ktorý otvára vyhliadky na radikálne zvýšenie poľnohospodárskej výroby.

Napríklad kanálom Kečchon – jazero Tchesong pretieklo viac ako 10 miliárd ton vody na 100 000 hektárov poľnohospodárskej pôdy vo viac ako 10 mestách, okresoch a obvodoch v samospráve Pchjongjang a provincii Južný Pchjongan, nachádzajúcich sa v západnej časti krajiny. To zodpovedá množstvu vody, ktoré desať veľkých čerpadiel s kapacitou 2 tony za sekundu musí čerpať bez zastavenia po dobu asi 20 rokov.

Poľnohospodárski pracovníci tvrdia, že vďaka vodným kanálom môžu zabezpečiť stabilnú úrodu bez obáv z nepriaznivých poveternostných podmienok. Vodné kanály prinášajú veľké výhody hospodárskemu rozvoju krajiny a zlepšovaniu životnej úrovne ľudí. Z mnohých prečerpávacích staníc boli odstránené tisíce vodných čerpadiel, elektrických motorov a transformátorov, čo umožnilo hospodáriť s miliardami kWh elektrickej energie. To pre krajinu prináša omnoho viac úžitku ako vybudovanie elektrárne s výrobnou kapacitou stoviek tisíc kW. Pozdĺž vodných kanálov bolo vybudovaných niekoľko rezervoárov a malých elektrární.

Vodné cesty zvýšili výrobnú kapacitu v existujúcich stredných a malých vodných elektrárňach o desaťtisíce kW. Umožnili tiež dostatočné zásobovanie pitnou a priemyselnou vodou v oblastiach vodných tokov a pretvárajú vzhľad krajiny.

V súčasnosti KĽDR dôrazne podporuje projekty na výstavbu vodných kanálov vrátane druhej etapy projektu vodného kanála v provincii Južné Hwanghe a zavlažovacieho vodného kanála rieka Čchongčchon – Pchjongnam.

Vodný kanál Kečchon – jazero Tchesong

 

Vodný kanál na planine Miru

 

Nenara (Naša vlasť) – http://naenara.com.kp