Skip to content

Nenávistné peklo na zemi proti květinové zahradě lásky k člověku

Pchjongjang 18. října čučche 110 (2021) (MZV KLDR) – S rozvojem společnosti přitahuje otázka ženských práv pozornost mezinárodního společenství. Nedávno proběhla videokonference třetího výboru 76. zasedání Valného shromáždění OSN na téma „Pokrok žen“. Účastníci videokonference vyjádřili vážné znepokojení nad případy porušování lidských práv, které představují naléhavé sociální téma, a zejména nad vážným porušováním práv žen, ke kterému dochází v oblastech konfliktů.

 

 

Zástupce USA, který se účastnil videokonference, vyjádřil postoj své země připojit se k aktivitám OSN zaměřeným na eliminaci sexuálního násilí. Nicméně, aniž by řekl jediné slovo o situaci závažného porušování práv žen páchaného v celých USA, poznamenal, že „vynaloží úsilí na vymýcení sexuálního násilí, vražd žen a manželství nezletilých, ke kterým dochází mezi etnickými menšinami, domorodci, transgender lidmi a osobami se zdravotním postižením.” To je nepříjemný pohled.

Spojené státy, vydávající se za „soudce lidských práv“, aniž by chápaly akty porušování práv žen šířící se po celé americké společnosti, chápou tento problém jako otázku, která vyvstává pouze v určité části společnosti. To svědčí o špatném přístupu USA nejen k právům žen, ale také k lidským právům obecně.

Skutečně, jak může existovat správné měřítko posvátných lidských práv ve Spojených státech, zemi postavené na vraždách?

 

 

Na druhé straně zástupci Kuby a Sýrie protestovali, že jednostranné americké sankce, které dokonce blokují dodávky léků k přijetí protiepidemických opatření, mají závažný negativní dopad na zajištění práv žen v jejich zemích.

Skutečnost ukazuje, že v americké společnosti, kde převládá misantropie a xenofobie, nelze zajistit ani základní lidská práva, natož práva žen, a Spojené státy jsou překážkou zajištění lidských práv ve světě.

Všechna lidská práva, včetně práv žen, lze realizovat v jejich skutečné podobě pouze ve společnosti, kde jsou lidské bytosti vysoce ceněny.

 

 

V naší zemi lze dobré skutky úcty k ženám nalézt všude, v ulicích, na vesnicích, v rodinách a na pracovištích, a tyto činy vyplývají z našeho socialistického systému, velké květinové zahrady lásky, která dodržuje myšlenku “lidové masy na prvním místě” jako hlavní zásadu strany a státu.

Americká společnost, které dominuje nenávist, je absolutním peklem, ve kterém nelze nikdy uplatňovat práva žen. Naše společnost, která je naplněna vůní lásky k člověku, je nádhernou květinovou zahradou, kde si ženy užívají svých skutečných práv.

 

 

Ministerstvo zahraničních věcí Korejské lidově demokratické republiky,

http://www.mfa.gov.kp

 

Ilustrační snímky Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp

a Korejská ústřední televize