Skip to content

Kórejská maľba Melóny

Kórejský obraz „Melóny“ nakreslila Sin Sa Im Dang, slávna maliarka z obdobia feudálnej dynastie Čoson (1392 – 1910).

Od detstva bola dobrá v kompozícii, písaní, vyšívaní a najmä maľovaní. Na obraze sú zobrazené dva veľké vodné melóny v rade, klinček pyšný, dva motýle a myši. Postavy myší klujúcich do semien dobre zrelého melónu a motýľov poletujúcich nad vodnými melónmi vyvolávajú u človeka pocit pohodlia. Obraz dobre stvárňuje ženskú jemnosť prostredníctvom námetu, kompozície a zobrazenia.

Rodong simnun (Noviny práce) – rodong.rep.kp