Skip to content

Anekdoty zo života KIM ČONG ILA: “Ó, Kórea, učiním Ťa slávnou”

Súdruh Kim Čong Il, počas svojho prvého dňa na Kim Ir Senovej univerzite – 1. septembra 1960 – vystúpil na kopec Rjongnam, nachádzajúci sa nad školským areálom, sprevádzaný niektorými jeho spolužiakmi.

Ranné slnko nad riekou Tedong presvitalo cez husté krovie a hladilo zlatými lúčmi zelenú trávu.

Súdruh Kim Čong Il s rukami vbok a telom osvetleným rannou žiarou sa pozrel dolu na hlavnú budovu univerzity.

Po chvíli dojatým hlasom povedal:
„Prevzatie zodpovednosti za kórejskú revolúciu a rozvíjanie veci vodcu z jednej generácie na ďalšiu je našou vznešenou povinnosťou voči dejinám, revolúcii, krajine a ľudu. Učiniť Kóreu, krajinu veľkého slnka, slávnou po celé veky – to je moja neochvejná viera a vôľa.“

Potom povedal svojim spolužiakom, že by rád zarecitoval báseň.
Požiadali ho, aby ju predniesol, a on začal:

Keď stojím pri východe slnka na rjongnamskom kopci,
krajina 3 000 ri pozdraví moje oči.
 Učiac sa vodcove skvelé idey,
budem pánom revolúcie v Kórei.
Ó, Kórea, učiním Ťa slávnou.

 

Súdruh Kim Čong Il počas štúdia na Kim Ir Senovej univerzite