Skip to content

Skončil 10. sjezd svazu mládeže

Pchjongjang 30. dubna čučche 110 (2021) (KCNA) – V atmosféře mimořádného politického uvědomění a vysokého nadšení účastníků 29. dubna úspěšně dokončil svou práci 10. sjezd Kimirsensko-kimčongilského svazu mládeže.

Na sjezdu, který trval tři dny, byla hluboce diskutována opatření k dosažení radikální změny v práci svazu mládeže, důsledně ztělesňující hlavní myšlenku a ducha 8. sjezdu Korejské strany práce, a byla přijata příslušná rozhodnutí.

 

 

Na sjezdu pokračovala rozprava o prvním bodu pořadu jednání. Řečníci vyjádřili své odhodlání s desetinásobnou energií vést budování a činnost svazu dle představ a plánů strany.

Byla přednesena zpráva a proběhla diskuse o druhém bodu pořadu jednání „Zpráva Ústřední kontrolní komise Kimirsensko-kimčongilského svazu mládeže“. Poté bylo jednomyslně přijato usnesení.

Byl projednán třetí bod pořadu jednání „O přejmenování svazu mládeže“. Usnesení o přejmenování svazu mládeže na „Socialistický svaz vlastenecké mládeže“ bylo přijato jednomyslně.

Na sjezdu byl projednán čtvrtý bod pořadu jednání „O změnách stanov svazu mládeže“. Delegáti jednomyslně schválili usnesení o změnách stanov.

Byl projednán pátý bod programu „Volby ústředního řídícího orgánu svazu mládeže“. Nejprve byl zvolen Ústřední výbor svazu mládeže. Všichni nominovaní na členy a kandidáty členství Ústředního výboru svazu mládeže byli zvoleni jednomyslným souhlasem delegátů.

Poté proběhlo první plenární zasedání 10. Ústředního výboru Socialistického svazu vlastenecké mládeže.  Tajemník Ústředního výboru Korejské strany práce soudruh Ri Il Hwan oznámil rozhodnutí přijatá na plenárním zasedání. Byl zvolen výkonný výbor Ústředního výboru svazu mládeže.

Předsedou Ústředního výboru svazu mládeže byl zvolen soudruh Mun Čchol a místopředsedy soudruzi Ri Ču Čchol, Pak Mjong Džin, Pe Čchung Il, Pek Hak Rjong, Kang Jong Džin, Čang Rjong Gil, Kim Song Il, Kim Kjong Džun a Ham Kwang Čchol.

Byl vytvořen organizační výbor Ústředního výboru svazu mládeže. Byl zvolen předseda, místopředseda a členové Ústřední kontrolní komise svazu mládeže.

Byli jmenováni vedoucí oddělení Ústředního výboru svazu mládeže a šéfredaktor novin „Čchongnjon čonwi“ (Předvoj mládeže).

Z pověření generálního tajemníka Korejské strany práce a předsedy pro státní záležitosti KLDR váženého soudruha Kim Čong Una člen politbyra Ústředního výboru KSP a tajemník Ústředního výboru strany soudruh Ri Il Hwan  udělil prapor Socialistického svazu vlastenecké mládeže.

Člen politbyra Ústředního výboru KSP a vedoucí oddělení ÚV strany soudruh Kim Če Rjong předal programové poselství váženého soudruha Kim Čong Una 10. sjezdu svazu mládeže „Nechť Socialistický svaz vlastenecké mládeže jasně představí svou moc v historickém pochodu vpřed k novému vítězství revoluce“.

Soudruh Kim Čong Un v dopise jménem Ústředního výboru strany srdečně poblahopřál 10. sjezdu svazu mládeže k dosažení významných úspěchů v oblasti novátorství, posílení a rozvoje práce svazu mládeže. Uvedl, že Ústřední výbor strany stanovil za cíl dosáhnout přelomu v budování socialismu našeho stylu s ohledem na silnou touhu a nevyčerpatelnou sílu mládeže, a nastolil hesla, kterých se má Socialistický svaz vlastenecké mládeže pevně držet při otevírání velkého rozkvětu korejského hnutí mládeže, aby plně projevil svou bojovou sílu v novém historickém postupu revoluce. Rovněž objasnil důležité úkoly svazu mládeže.

 

 

Koncert Ústřední umělecké agitační brigády mládeže pro účastníky 10. sjezdu svazu mládeže

 

 

Seminář pro účastníky 10. sjezdu svazu mládeže

 


 

Shromáždění odhodlání předvoje mládeže

 


 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp