Skip to content

Výzva k posílení Hnutí rudého praporu tří revolucí

Pchjongjang, 22. listopadu čučche 107 (2018) (KCNA) – Rodong sinmun (Noviny práce) ve čtvrtek 22. listopadu v úvodníku uvádí, že každá oblast a jednotka by měly prosadit ráznější Hnutí rudého praporu tří revolucí, aby urychlily postup korejské revoluce a demonstrovaly duch nepřetržitých inovací na všech frontách budování mocné socialistické země.

Úvodník pokračuje:

Hnutí rudého praporu tří revolucí je velkým kupředu směřujícím hnutím, jehož cílem je maximálně urychlit socialistickou výstavbu organickou kombinací ideologického přetváření s hnutím kolektivních inovací v hospodářské a kulturní výstavbě na principu rychlosti a ideologické kampaně.

Hnutí bylo od počátku masami přijímáno za vlastní a zformovalo se v masové hnutí a jeho výhody a životaschopnost jsou v revoluční praxi plně potvrzeny.

Díky pokračujícímu hnutí napříč celou zemí jsou vůdce, strana a masy úzce spojeni jako společensko-politický organismus a byl uveden rozkvět literatury a umění oslavující éru Strany práce  a vznikla rychlost 80. let.

Ušlechtilou zásluhou vedení Korejské strany práce, která moudře vedla Hnutí rudého praporu tří revolucí, chápajíc jej jako mocnou zbraň pro završení revoluční věci čučche, Korejská lidově demokratická republika demonstruje svou moc jako nezávislá a neporazitelná socialistická pevnost tváří v tvář bouřlivému větru historie a důstojnost, postavení a národní moc KLDR jsou pozvednuty na nejvyšší úroveň v novém století čučche.

Dějiny a skutečnost dokazují, že Hnutí rudého praporu tří revolucí je nejúčinnějším a mocným nástrojem při urychlení konečného vítězství prostřednictvím stálého skoku a inovací ve všech oblastech budování socialismu.

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp