Skip to content

Zásluhy súdruha Kim Čong Ila pri budovaní armády

Pchjongjang, 24. decembra čučche 107 (2018) (KCNA) – Noviny práce (Rodong sinmun) vo svojom pondelňajšom článku napísali, že menovanie veľkého vodcu súdruha Kim Čong Ila najvyšším veliteľom Kórejskej ľudovej armády (KĽA) 24. decembra čučche 80 (1991) bolo historickou udalosťou veľkého významu pre našu krajinu a revolúciu.

Vďaka tomuto dňu bola spoľahlivo zdedená trvalá kontinuita čučchejskej revolúcie, ktorá sa začala na hore Pektu, Kórejská ľudovodemokratická republika sa stala hrdou svetovou vojenskou mocnosťou a víťazná história socialistickej Kórey dôrazne pokračuje storočie po storočí.

Súdruh Kim Čong Il je neporaziteľný veliteľ so železnou vôľou, ktorý s vynikajúcou vojenskou múdrosťou a vzácnym velením vykonal nesmrteľné zásluhy pri budovaní armády orientovanej na čučche.

Pod jeho revolučným songunským vedením sa ľudová armáda rozvíjala ako spoľahlivá hnacia sila revolúcie a výstavby a ľudová sila, ktorá postavila pevný odrazový mostík pre budovanie socialistickej mocnosti.

Posilňovanie a rozvoj našej armády na revolučnú armádu Strany sú obzvlášť pozoruhodnými zásluhami veľkého vodcu súdruha Kim Čong Ila pri výstavbe ozbrojených síl čučche. Veľký generál nastolil politiku formovania celej armády na základoch kimirsenizmu, vytvoril všeobecnú úlohu pretvorenia armády na ľudovú armádu v pravom slova zmysle, a otvoril tak novú kapitolu výstavby revolučných ozbrojených síl.

Príprava mocnej sily sebaobrany, ktorá umožňuje spoľahlivo chrániť nezávislú dôstojnosť a bezpečnosť vlasti a ľudu, je večná a nesmierna zásluha veľkého vodcu súdruha Kim Čong Ila v dejinách národa.

Už niekoľko desaťročí sa náš ľud teší stabilnému životu, nepoznajúc vojnu a s dôverou dôrazne kráčajúc vpred po svojej zvolenej ceste nezávislosti a ceste socializmu. Je to práve vďaka mocným silám sebaobrany, ktoré pripravil veľký generál.

Brilantné riešenie otázky následníctva vedenia výstavby armády je jeho veľkou zásluhou pri budovaní čučchejských revolučných ozbrojených síl.

Redakcia novín vyzýva, aby sa každý pevne spojil okolo Ústredného výboru Strany, nekonečne oslavoval zásluhy súdruha Kim Čong Ila pri budovaní revolučných ozbrojených síl a vytrvalo bojoval, aby sa urýchlilo konečné víťazstvo budovania socialistickej mocnosti.

Kórejská ústredná tlačová agentúra (KCNA) – www.kcna.kp