Skip to content

Dopis k 73. výročí založení KLDR

Vážený soudruh

Kim Čong Un

generální tajemník Korejské strany práce

předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky

vrchní velitel ozbrojených sil Korejské lidově demokratické republiky

 

Vážený soudruhu generální tajemníku Korejské strany práce a nejvyšší představiteli Korejské lidově demokratické republiky!

 

Nadešel den, kdy s hrdostí vzpomínáme vzniku KLDR. Současně s tím s vysokou úctou vzpomínáme velkého vůdce strany a lidu soudruha Kim Ir Sena, věčného prezidenta KLDR, který jako Slunce čučche svou houževnatostí, hlubokým myšlením a teorií a skvělou revoluční praxí dovedl korejský lid k velkému vítězství nad japonským imperialismem a ke vzniku KLDR dne 9. 9. 1948.

 

Byl to on, kdo se pevně opíral o lidové masy, vypracoval vedoucí ideologii revoluce, vytvořil organizační předvoj, založil armádu, organizoval a uvědomoval lidové masy a probojoval novou historii revoluce čučche.

 

Byl to on, kdo svými moudrými rozhodnutími, zkušenostmi, opíraje se o revoluční ideje čučche, prošel ve svém životě jen vítězstvími, která znamenala pokrok v životě lidu. Podařilo se mu vytvořit silný socialistický stát, kde navždy žijí ideje a nesmrtelné zásluhy velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena a velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila.

 

Přejeme Vám pevné zdraví a mnoho úspěchů v pokračování slavné cesty korejské revoluce pod nepřemožitelným praporem velkého kimirsenismu-kimčongilismu.

 

Sláva mocné Korejské lidově demokratické republice, která vysoko zvedá prapor revoluce!

 

 

Společnost česko-korejského přátelství Pektusan,

Česká skupina pro studium a uskutečnění myšlenky čučche

 

V Praze dne 1. 9. 2021