Skip to content

Soudruzi KIM ČONG UN a Si Ťin-pching si zaslali dopisy k 70 letům diplomatických vztahů KLDR-ČLR

Pchjongjang, 6. října čučche 108 (2019) (KCNA) – Předseda Korejské strany práce a předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky soudruh Kim Čong Un zaslal 6. října blahopřejný dopis generálnímu tajemníku Ústředního výboru Komunistické strany Číny a prezidentu Čínské lidové republiky soudruhu Si Ťin-pchingovi.

Následuje text dopisu.

 

Vážený soudruhu generální tajemníku,

u příležitosti společného svátku národů obou zemí – Korejské lidově demokratické republiky a Čínské lidové republiky, 70. výročí navázání diplomatických vztahů, jménem Korejské strany práce, vlády Korejské lidově demokratické republiky a korejského lidu zasílám své nejvřelejší a nejupřímnější blahopřání a přátelské pozdravy soudruhu generálnímu tajemníkovi a jeho prostřednictvím Komunistické straně Číny, vládě Čínské lidové republiky a všemu čínskému lidu.

Navázání diplomatických vztahů mezi oběma zeměmi bylo významnou událostí, která znamenala zrození nového typu korejsko-čínských vztahů.

Během uplynulých 70 let obě strany a lid obou zemí vždy sdíleli zármutek i radost na cestě obrany a proslavování velké věci socialismu, překonali nejrůznější těžkosti a vytvořili velké dějiny přátelství, které těší lid na celém světě.

Díky vzácné tradici připravené bývalými vůdci, moudrému vedení KSP a KS Číny a socialismu, bráněnému národy obou zemí za cenu krve, se korejsko-čínské přátelství upevnilo v mimořádné přátelství, které nemá v dějinách Východu a Západu obdoby, nikoli jen geograficky nevyhnutelné pojetí.

Korejsko-čínské vztahy dnes vstoupily do klíčového a rozhodujícího období, aby zdědily minulost a objevily novou budoucnost a získaly mocnou sílu, hnány motorem nepřetržité životnosti.

Mým neochvějným postojem a stanoviskem naší strany a vlády je neustále pokračovat v cenném dědictví národů obou zemí, úžasné tradici korejsko-čínského přátelství, a dosáhnout celkového rozkvětu vztahů přátelství a spolupráce.

Společně se soudruhem generálním tajemníkem budu posilovat a rozvíjet korejsko-čínské přátelství v souladu se společnou touhou národů obou zemí, aby jim záviděl celý svět. Také budu silou přátelství a jednoty pevně hájit velkou věc socialismu, míru a stability na Korejském poloostrově a na celém světě.

Jsme nadšeni tím, že soudružský čínský lid oslavil 70. výročí založení ČLR jako velké národní jubileum, a bereme to s radostí jako svou věc.

Jsem si jist, že čínský lid, pevně semknut kolem KS Číny v čele se soudruhem generálním tajemníkem, překoná všechny obtíže a výzvy na cestě vpřed a dosáhne rozhodujícího vítězství v budování socialismu s čínskými rysy, a tím rozhodně splní sen o velké prosperitě čínského národa.

Neporazitelné korejsko-čínské přátelství bude nesmrtelné na společné cestě k završení velké věci socialismu.

 

* * *

 

Předseda Korejské strany práce a předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky soudruh Kim Čong Un obdržel 6. října blahopřejný dopis generálního tajemníka Ústředního výboru Komunistické strany Číny a prezidenta Čínské lidové republiky soudruha Si Ťin-pchinga.

Následuje text dopisu.

 

Vážený soudruhu Kim Čong Une,

u příležitosti 70. výročí navázání diplomatických vztahů mezi Čínskou lidovou republikou a Korejskou lidově demokratickou republikou jménem Komunistické strany Číny, vlády a lidu Číny srdečně blahopřeji Vám a Vaším prostřednictvím Korejské straně práce, vládě a lidu Koreje.

Navázání oficiálních diplomatických vztahů mezi oběma zeměmi před 70 lety má v dějinách vztahů mezi oběma stranami a oběma zeměmi velký význam.

Korejská lidově demokratická republika byla jednou z prvních zemí, která navázala diplomatické vztahy s novou Čínou.

Po více než 70 let se díky pozornosti bývalých vůdců obou stran, obou zemí a společného úsilí obou stran tradiční čínsko-korejské přátelství, překonávající velmi obtížnou mezinárodní situaci a procesy měnící se éry, neustále vyvíjí, postupem času se stále upevňuje a je hluboce zakořeněno v srdcích lidu.

Obě země dosáhly velkých úspěchů při výměně a spolupráci v různých oblastech, a tak silně přispěly k pokroku velké věci socialismu ve své zemi a hrály také důležitou a aktivní roli při obraně míru a stability v regionu.

Tradiční čínsko-korejské přátelství je cenným jměním obou stran, obou zemí a jejich národů.

Pevně ​​hájit, úspěšně posilovat a skvěle rozvíjet čínsko-korejské vztahy je důslednou a neotřesitelnou politikou čínské strany a vlády.

Přikládám zvláštní význam rozvoji čínsko-korejských vztahů a vážím si vzájemné důvěry a přátelství se soudruhem předsedou.

Od loňského roku jsme se pětkrát setkali se soudruhem předsedou, dosáhli řady důležitých společných dohod a společně jsme vedli čínsko-korejské vztahy do nového historického období.

Čínská strana je připravena u příležitosti 70. výročí založení diplomatických vztahů kráčet ruku v ruce s korejskou stranou a přinášet dlouhodobý, zdravý a stabilní rozvoj čínsko-korejských vztahů, a tak přinést ještě větší blahobyt  oběma zemím a jejich národům.

Přeji soudruhu předsedovi pevné zdraví a štěstí při veškeré práci.

Přeji rozvoj a rozkvět Korejské lidově demokratické republice a blaho jejímu lidu.

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp