Skip to content

Projev velvyslance KLDR soudruha Kim Pchjong Ila k 7. výročí úmrtí velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila

Praha, 17. prosince čučche 107 (2018) – Projev mimořádného a zplnomocněného velvyslance Korejské lidově demokratické republiky soudruha Kim Pchjong Ila na pietním shromáždění k 7. výročí úmrtí velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila

 

Vážené soudružky, vážení soudruzi a milí přátelé,

rád bych Vám srdečně poděkoval, že jste navštívili naše velvyslanectví u příležitosti 7. výročí úmrtí velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila a položili kytice a vzdali hlubokou poctu.

U této příležitosti si ještě jednou připomínáme nehynoucí revoluční zásluhy našich velkých vůdců.

 

Díky zásluhám velkých vůdců byla vytvořena vedoucí ideologie naší revoluce a zformulována jako kimirsenismus.

Naši velcí vůdci vybudovali a rozvinuli stranu jako štáb revoluce a předvoj a vedli ji vítěznou cestou a vybudovali naši zemi jako samostatný, hospodářsky nezávislý a sebeobrany schopný stát.

Po úmrtí velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena soudruh Kim Čong Il věrně a plně pokračoval v jeho velkém díle.

Velký soudruh Kim Čong Il vytvořil politiku songun a vedením revoluce songun obhájil osud a suverenitu naší země a socialismu. Soustředil se na rozvoj sebeobranné schopnosti a vytvořil pevné základy pro rozvoj ekonomiky na základě vědy a techniky.

Ve velkém díle našich velkých vůdců nyní úspěšně pokračuje náš nejvyšší představitel soudruh Kim Čong Un.

Dnes si znovu dobře uvědomujeme správnost a bezchybnost souběžné linie budování ekonomiky a jaderné síly.

Díky této souběžné linii se stala naše země jadernou mocností a mohli jsme mít pevnou záruku pro obranu bezpečnosti své vlasti a národa a zároveň jsme mohli soustředit veškeré síly na budování ekonomiky.

Díky souběžné linii naší strany vztah mezi námi a USA a mezikorejský vztah se mohly obrátit z konfliktu na dialog pro mír a spolupráci.

Je naším stálým postojem uskutečnit denuklearizaci Korejského poloostrova a znovusjednocení na základě principu národní nezávislosti.

Ale USA jen pořád požadují naše jaderné odzbrojení.

Pokud nebudou odpovídající náhradní opatření, v žádném případě se nevzdáme svých jaderných zbraní, které náš lid získal za cenu své krve a potu.

Je důležité vytvořit důvěru v souladu s duchem společného prohlášení singapurského summitu mezi KLDR a USA a veškeré problémy včetně denuklearizace se musí vyřešit na základě důvěry postupně a souběžně.

Sankce jsou nekompatibilní s dialogem. Spojené státy musí okamžitě zrušit sankce proti nám v souladu s naším vstřícným preventivním opatřením k denuklearizaci.

My jsme připraveni na dialog i na konfrontaci.

Přes jakékoliv sankce nepochybně vybudujeme ekonomickou mocnost vlastními silami.

Jsem přesvědčen, že pod vedením váženého soudruha Kim Čong Una budeme skvěle dovršovat revoluční věc čučche a uskutečníme výstavbu socialistické velmoci a znovusjednocení vlasti.

Rád bych ještě jednou poděkoval všem soudruhům a přátelům, kteří projevují stálou podporu a solidaritu korejskému lidu. Přeji vám všem pevné zdraví a hodně štěstí a úspěchů v novém roce.