Skip to content

Huta Tančchon zvyšuje výrobu

Huta Tančchon dosahuje pozoruhodné úspechy vo svojom úsilí o zvýšenie výroby a rozvoj priemyslu neželezných kovov. V posledných rokoch vynaložila značné úsilie na modernizáciu existujúcich výrobných liniek a zriadenie nových na recykláciu cenných kovov z odpadu a na výrobu prísad, čím položila pevné základy pre zvýšenie výroby.

V tomto kurze posilnila svoj technický personál a hlboko vštepila do mysle svojich funkcionárov a zamestnancov vytrvalý postoj k riešeniu všetkých problémov plným nasadením ducha sebadôvery.

Výsledkom bolo, že technici a kvalifikovaní pracovníci navrhli mnoho technických inovačných plánov na zvýšenie miery využitia materiálu v procese výroby a zhotovili vlastnými silami mnoho potrebných strojov a príslušenstva pre hutu.

Všetky procesy vrátane výroby zinku, cenných kovov a oxidu zinočnatého teraz fungujú na plný výkon.

Huta posilňuje koordináciu a spoluprácu medzi výrobnými jednotkami a prijíma dôkladné opatrenia na zvýšenie výroby prostredníctvom pokročilého systému riadenia.

Naša vlasť (Nenara) – http://naenara.com.kp