Skip to content

Nová metoda léčby rakoviny

Pchjongjang, 11. března čučche 109 (2020) (KCNA) – V poslední době byl v naší zemi zaveden nový způsob léčby rakoviny pomocí semene fibroinu radioaktivního nuklidu.

Obvykle se provádí brachyterapie radioaktivními nuklidy metodou vložení radioaktivních zdrojů (semen) uzavřených sklem nebo kovem do nádoru nebo jejich přiblížení. Tato terapie přitahuje pozornost světových lékařských kruhů, má však určité vady.

Vědci naší země na základě své vlastní technologie a surovin provedli domácí výrobu radioaktivního nuklidu, jehož čistota dosahuje více než 98 %, a semen fibroinu, a na jejich základě zavedli novou metodu léčby rakoviny.

 

Výzkumník Výzkumného ústavu onkologie Akademie lékařských věd Čche Il Song uvedl, že klinické vyšetření prokázalo, že při použití nového semene s radioaktivním nuklidem pro brachyterapii nedochází k žádnému odporu v těle a je pro lidské tělo bezpečné.

Nová léčebná metoda využívající semene fibroinu s radioaktivním nuklidem umožňuje přímé vložení semene do nádoru a postupné ničení rakovinných buněk, zároveň nemá žádný radioaktivní účinek na okolní normální organismus.

Po ozáření radioaktivními paprsky je fibroin absorbován organismem živého těla a tato pozitivní stránka je velmi účinná při léčbě rakoviny.

Tato metoda se aktivně zavádí do léčby různých typů rakoviny včetně maligních nádorů na různých místech těla.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp