Skip to content

Anekdoty zo života KIM ČONG ILA: Obrovský strom a jeho korene

Jedného februárového dňa v roku 2009 sa počas armádneho cvičenia po celej krajine ozývalo burácanie delostrelectva Kórejskej ľudovej armády.

Zvuky streľby nadchli prítomných vyšších dôstojníkov a dodali im dôveru vo vybudovanie prosperujúceho a mocného národa. Povedali súdruhovi Kim Čong Ilovi, že v súčasnom dejinnom zápase mu budú rovnako lojálni, ako zelené listy na obrom strome.

Súdruh Kim Čong Il s úsmevom povedal, že korene sú dôležitejšie ako listy a na chvíľu sa zamyslel. Potom povedal, že funkcionári sa musia stať koreňmi, ktoré upevňujú krajinu a revolúciu ako korene stromu.

Ďalej hovoril a pomaly sa prechádzal sem a tam:
Aby strom rástol zdravo, musí mať silné korene. Iba keď sú jeho korene silné, môže vyrásť obrovský strom. Ak sú korene zhnité, strom, nech je akokoľvek veľký, vyschne. Obrí strom je impozantný so svojimi hrubými konármi a listami, pretože korene mu nepretržite poskytujú výživné prvky zo zeme. Obrovský strom je viditeľný, ale jeho korene nie. Existuje veľa ľudí, ktorí obdivujú strom pre jeho veľkosť, ale len málo z nich myslí na korene, ktoré ho upevňujú. Pracujú neprestajne pod zemou, či už si ich vážia alebo nie. Revolucionári sú pre revolúciu tým, čím sú pre strom korene.

Pokračoval:
„Ak má revolúcia, veľký strom, neporušene obstáť v každom vetre a víťazne napredovať, revolucionári, jej korene, by mali byť pevní a verní. Stať sa koreňmi revolúcie – to je pohľad na život, aký by sme mali žiť my, revolucionári.“

Nadšeným dôstojníkom povedal, že revolucionári by mali byť odhodlaní stať sa koreňmi, že listy môžu opadať vo vetre a daždi, ale korene sú silné a pevné i pod zamrznutou zemou, a keď sa korene zapustia hlboko do zeme a správne nasajú výživné prvky, potom strom krásne vyrastie, rovnako ak sú revolucionári pevne pripravení a jednomyseľne zjednotení, revolúcia dosiahne jedno víťazstvo za druhým a krajina bude stále viac prosperovať, a tak sa musia stať koreňmi, nie listami.

Funkcionári mu odpovedali zborom: „Veľký generál, staneme sa koreňmi, ktoré držia veľký strom, nie jeho listami.“

Súdruh Kim Čong Il sa široko usmial a povedal: „Stanem sa silným koreňom revolúcie spolu s vami.“


Anekdoty zo života Kim Čong Ila, 1. diel. Pchjongjang: Nakladateľstvo cudzojazyčnej literatúry, 2012, s. 92 – 93