Skip to content

Nezávislosť – nemenný kurz KĽDR

Uplynulo 69 rokov, odkedy KĽDR oznámila celému svetu svoj vznik 9. septembra 1948.

Pri tejto príležitosti sa kórejský ľud pozerá späť na nesmrteľné činy, ktoré vykonali veľkí vodcovia Kim Ir Sen a Kim Čong Il, ktorí na Zemi vytvorili mocnú krajinu čučche, preukazujúcu svoju dôstojnú prestíž vďaka sile nezávislosti.

Prezident Kim Ir Sen založil KĽDR a viedol ju po ceste víťazstva, pričom vytvoril model budovania nezávislého a zvrchovaného štátu v politických dejinách sveta.

V období medzi koncom 19. storočia a začiatkom 20. storočia, kedy sa rozľahlé oblasti Ázie, Afriky a Latinskej Ameriky rozdelili na kolónie v dôsledku honby imperialistických mocností za ďalšími kolóniami, sa Kórea tiež zmenila na zničený národ kvôli vojenskej okupácii japonských imperialistov.

V tejto chvíli súdruh Kim Ir Sen, ktorý sa už v ranom veku vydal na cestu revolúcie, prvýkrát v histórii rozvinul revolučnú ideológiu a líniu nezávislosti a viedol protijaponský ozbrojený boju k víťazstvu a získal späť stratenú krajinu. Odvtedy kórejský ľud vedie novú éru svojho života a rozvíja sa samostatne ako pán svojho vlastného osudu.

Krátko po oslobodení Kórey (15. augusta 1945) niektorí ľudia z rôznych krajín pochybovali o tom, či Kórejčania dokážu budovať štát bez pomoci iných. Napriek obavám doma i v zahraničí Kim Ir Sen odstránil všetky prekážky v podobe protizjednotiteľských síl a národných šovinistov a založil KĽDR, nezávislý a suverénny štát, ktorý si vrele želal celý kórejský národ.

Už od svojho založenia bola KĽDR konfrontovaná s krutými výzvami nepriateľských síl a mnohonásobnými historickými skúškami. Veľmocenskí šovinisti sa uchýlili k všetkým druhom appeasementu (politika zmierovania, robenia ústupkov, pozn. red.) a tlaku na KĽDR, pričom imperialisti boli skalopevne rozhodnutí rozpútať vojnu v snahe zastaviť jej pokrok.

Súdruh Kim Ir Sen pevne bránil zvrchovanosť krajiny a dôstojnosť národa tým, že viedol trojročnú Vlasteneckú oslobodeneckú vojnu k víťazstvu a dôsledne sa držal zásady nezávislosti počas celého obdobia vedenia revolúcie.

Navrhol líniu budovania nezávislého národného hospodárstva a súčasne uskutočňoval hospodársku výstavbu a budoval obranu, ktorá mocne chráni KĽDR. Svojou mimoriadnou rozvahou viedol krajinu k tomu, aby demonštrovala svoju zvrchovanosť a dôstojnosť napriek všetkým historickým skúškam ako socialistická krajina čučche, nezávislá v politike, hospodárskej sebestačnosti a sebestačnosti v národnej obrane. Toto všetko bolo zásluhou jeho nezlomného ducha nezávislosti.

V deväťdesiatych rokoch, keď imperialisti v snahe o izoláciu a tlak na KĽDR zašli opäť do extrému, vodca Kim Čong Il mocne pozdvihol prapor nezávislosti, aby pevne chránil socializmus orientovaný na čučche prostredníctvom politiky Songun a položil pevné základy národnej prosperity.

Pod jeho múdrym vedením KĽDR upevňovala svoju politickú a vojenskú silu a otvorila prelomovú cestu k budovaniu socialistickej mocnosti, pričom výrazne posilnila svoju medzinárodnú prestíž a vplyv.

Výsledkom toho bolo, že minulé storočie, ktoré mohlo skončiť “prehrou” socializmu, zažiarilo víťazstvom socializmu. Zásluhy súdruha Kim Čong Ila, ktoré ukázali veľkú pravdu nezávislosti miliardám ľudí na celom svete, budú žiariť po všetky veky vekov.

Vďaka línii nezávislosti a múdremu vedeniu veľkých vodcov, KĽDR mohla vždy nasledovať cestu nezávislosti, zmariť každý krok spojených imperialistických síl a vytrvalo chrániť červenú vlajku socializmu a prínosy revolúcie.

Dnes, pod vedením najvyššieho vodcu Kim Čong Una, ďalšieho jedinečne veľkého človeka, sa KĽDR ukázala ako silný národ, mocnosť nezávislosti, ktorý chráni regionálny a globálny mier, bezpečnosť a medzinárodnú spravodlivosť.

Pod vedením súdruha Kim Čong Una, ktorý sa usiluje o nezávislosť, Songun a socializmus ako trvalú stratégiu kórejskej revolúcie, KĽDR, pod rozvinutou vlajkou sebadôvery a seba-rozvoja, dosiahol za posledných päť rokov najväčšie úspechy aj v najťažšej situácii.

Dnes celková sila a strategická pozícia krajiny, ktorá dynamicky zrýchľuje víťazný pokrok socializmu, postúpila na novú vysokú úroveň.
Kórejský ľud bude v budúcnosti zaznamenávať len víťazstvá v kronike svojej histórie, a to vždy na ceste k nezávislosti.

Uriminzokkiri (Spoločným úsilím nášho národa) – www.uriminzokkiri.com