Skip to content

Rodong Sinmun označuje buržoáznu ideológiu a kultúru za vírus

Pchjongjang, 22. augusta čučche 107 (2018) (KCNA) – Denník Rodong Sinmun (Noviny práce) vo svojom článku z 22. augusta zdôrazňuje, že buržoázne myšlienky a kultúra sú drogami, ktoré rozkladajú a kazia morálku ľudí, a nebezpečným ideologickým jedom, ktorý poškodzuje nezávislé vedomie.

Buržoázna ideológia a kultúra založená na extrémnom individualizme ospravedlňuje vykorisťovanie, drancovanie, lži, podvody, mizantropiu, individuálny luxus a princíp všemohúceho dolára, uvádza sa v článku, ktorý ďalej pokračuje:

Ničí národnú kultúru a oslabuje národné povedomie ľudí.

Ak sa umožní existencia buržoáznej ideológie a kultúry, národná hrdosť a duša budú pošliapané a prirodzená národná kultúra bude prinútená zaniknúť.

Ak sa národná kultúra vymaže, ľudia automaticky stratia národné povedomie, uvrhnú sa do nihilizmu a stanú sa idiotmi, ktorí bez rozmýšľania hľadia na ostatných a slepo ich nasledujú.

Buržoázna ideológia a kultúra je veľmi nebezpečný vírus, ktorý podkopáva spoločnosť a poškodzuje krajinu a národ.

Je úplne samozrejmé, že buržoázna ideológia a kultúra bez akýchkoľvek zásad alebo hodnôt nemôže byť prijatá celým ľudstvom, nieto ešte podporovať spoločenský rozvoj.

Napriek tomu imperialisti vždy tvrdia, že buržoázna ideológia a kultúra je tá, ktorú môžu všetci zdieľať, a nútia ostatné krajiny, aby ju prijali.

Ich zámer je jasný. Usilujú sa o premenu tejto planéty na unipolárny svet, a to spôsobom, že presadia prevahu korupčnej buržoáznej ideológie a kultúry v príslušných krajinách v snahe poškodiť zdravého ducha ľudí a zničiť základy týchto systémov.

Je nepopierateľnou a naprostou skutočnosťou, že buržoázna ideológia a kultúra vážne ohrozujú osud ľudstva a spoločenský rozvoj.

Socialistická ideológia a kultúra sú jedinou ideológiou a kultúrou, ktorá rozvíja ľudí v silné bytosti, ktoré majú povedomie o nezávislosti, tvorivých schopnostiach a kultúrnych znalostiach a podporujú spoločenský rozvoj, zdôrazňuje článok.

Kórejská ústredná tlačová agentúra (KCNA) – www.kcna.kp