Skip to content

Protiepidemický boj neustále posiluje

Pchjongjang, 17. prosince čučche 109 (2020) (KCNA) – Funkcionáři a pracující z celé země v reakci na zhoršující se světové šíření nového koronaviru přísně dodržují státní opatření a neustále posilují všelidovou protiepidemickou práci. V ústřední mimořádné protiepidemické oblasti jsou prostřednictvím pravidelných setkání přijímána opatření k nápravě úchylek, které se objevují v důsledku dlouhodobé mimořádné protiepidemické práce, a k okamžitému zvládnutí nastalých situací.

Ideologická výchova se uskutečňuje různými formami a metodami tak, aby všechen lid svědomitě jako mistr protiepidemické práce důsledně dodržoval mimořádná státní protiepidemická opatření a dále zvyšoval masovou protiepidemickou atmosféru.
 

 

V kontrolní a karanténní oblasti jsou kladeny přísné požadavky na důsledné dodržování zavedeného dezinfekčního systému a metod. Stále pokračují v práci na zlepšování různých speciálních dezinfekčních zařízení, výzkumu a zavádění účinných dezinfekčních prostředků a metod, čímž vytvářejí dokonalou protiepidemickou zábranu na hraničních přechodech a v přístavech.

Útvary v oblasti veřejného zdraví pečlivě přijímají přísná opatření k provádění lékařských vyšetření. V institucích, podnicích a továrnách se pečlivě dezinfikují kanceláře a pracoviště a měří teplota zaměstnanců v souladu s protiepidemickými požadavky a pravidelně je hodnocena denní práce a především nouzová protiepidemická práce.

  

 Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp