Skip to content

Kapitalismus nemá budoucnost

Pchjongjang, 16. června čučche 107 (2018) (KCNA) – Kapitalismus je ponurá společnost, která nemá žádnou budoucnost, uvádí sobotní článek novin Rodong sinmun (Noviny práce).

Imperialisté často mluví o “demokracii” a “hmotné prosperitě” v kapitalistické společnosti, ale není to nic jiného než špatná výmluva zakrývající skutečnou povahu protilidové, prohnilé a upadající společnosti, uvádí článek a dodává:

“Demokracie” prosazovaná imperialistickými reakcionáři neslouží zájmům mas pracujícího lidu, ale je falešnou demokracií pro hrstku vykořisťovatelské třídy.

Systém více stran je také klamný. Říká se, že v kapitalistických zemích provádějí politiku různé strany, střídajíce jedna druhou, ale tyto strany jsou všechny buržoazními politickými stranami, které zastupují zájmy různých oligarchů.

Je to zhoubný nádor kapitalismu, že bohatí se stávají stále bohatšími a chudí stále chudšími. Čím větší je hmotné bohatství v kapitalistické společnosti, tím větší je nerovnost v hmotném životě a klesá životní úroveň pracujících mas. V kapitalistické společnosti mají lidé, kteří žijí na určité úrovni, vždy obavy, že se mohou kdykoli propadnout do pekla chudoby.

Kapitalismus je zkaženou společností, která je nebem pro bohaté, ale peklem pro chudé.

Kapitalismus vypadá jako prosperující a rozvíjející se společnost, ale uvnitř se rozkládá a mění lidi na duševní i fyzické mrzáky.

Kapitalismus v žádném případě není ani prosperující demokratickou společností, ani věčnou. Je to rozložená společnost, která se zbrkle řítí do své záhuby.

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp