Skip to content

Tajomníci ÚV KSP navštívili ubytovňu vzácnych hostí pozvaných na oslavy na počesť 8. zjazdu strany

Pchjongjang, 12. januára čučche 110 (2021) (KCNA) – Ústredný výbor Kórejskej strany práce (KSP) pozval funkcionárov a osoby významných zásluh, ktorí dlho pracovali pre stranu, vládu a armádu, ako špeciálnych hostí na oslavy na počesť 8. zjazdu KSP.

Toto mimoriadne pozvanie odráža osobitnú dôveru a lásku váženého najvyššieho vodcu súdruha Kim Čong Una. Vážený najvyšší vodca súdruh Kim Čong Un sa vždy stará o funkcionárov a ctených ľudí, ktorí verní veľkému vodcovi a veľkému generálovi nezištne pracovali s cieľom rozvoja našej strany a prosperity socialistickej vlasti.

11. januára navštívili miesto, kde sú ubytovaní vzácni hostia, tajomníci Ústredného výboru KSP súdruhovia Čong Sang Hak, Kim Tu Il a Čche Sang Gon, srdečne im zablahoželali a v mene Ústredného výboru strany im odovzdali pozvánku.

Vzácni hostia po obdržaní pozvánok spojených s vrelou a hlbokou láskavou starostlivosťou veľkého vodcu poďakovali váženému najvyššiemu vodcovi súdruhovi Kim Čong Unovi, dobrodincovi revolučných vojakov a najväčšiemu stelesneniu revolučného súdružstva.

Tajomníci Ústredného výboru KSP zaželali revolucionárom staršej generácie, aby zostali rázni, ďalej zachovávali životný elán verní strane a strávili príjemné dni spojené s oslavami.

 

 

Kórejská ústredná tlačová agentúra (KCNA) – www.kcna.kp