Skip to content

Prohlášení Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan k 8. sjezdu Korejské strany práce

Společnost česko-korejského přátelství Pektusan a Česká skupina pro studium a uskutečnění myšlenky čučche přijaly s nadšením povzbudivé zprávy o proběhlém 8. sjezdu slavné Korejské strany práce.

Jednání sjezdu realisticky zhodnotilo plnění pětiletého plánu 2016-2020, k jehož uskutečňování docházelo v mimořádně obtížném období protiprávní a nelidské blokády a výhrůžek ze strany imperialistů a jejich posluhovačů a v posledním roce též v podmínkách světové zdravotní krize, vyžadující rozhodný boj nejen proti imperialismu, ale též proti zhoubné pandemii.

Sjezd prostřednictvím tvrdé kritiky a sebekritiky uznal, že se v důsledku mimořádně nepříznivých okolností nepodařilo splnit většinu ukazatelů pětiletého plánu, současně však konstatoval řadu cenných a hrdých úspěchů v budování socialismu a zvyšování životní úrovně lidu i obrany národní nezávislosti. Mimořádně hrdým úspěchem je například bezplatné předání více než 20 tisíc domů obyvatelům oblastí zasažených přírodními katastrofami. V kapitalistickém světě je taková péče o pracující lid nemyslitelná.

Sjezd potvrdil revoluční antiimperialistický postoj a důsledné úsilí o nezávislost a společenský pokrok. Jasně označil USA za největšího nepřítele revoluce a nezávislosti a deklaroval podporu světovému pokrokovému a národně osvobozeneckému hnutí. Vyjádřil odhodlání pokračovat v ozbrojené obraně socialismu silou nejmocnějších jaderných zbraní, nejpádnějšího argumentu proti válečným štváčům. Příznačně byl zakončen hymnou mezinárodního komunistického a dělnického hnutí „Internacionálou“.

Naše organizace přejí mnoho úspěchů hrdinnému lidu Korejské lidově demokratické republiky pod vedením slavné Korejské strany práce v plnění příštího pětiletého plánu, v budování a obraně socialismu. Blahopřejeme váženému soudruhu Kim Čong Unovi ke znovuzvolení do čela strany a přejeme mu mnoho úspěchů v další práci a pevné zdraví.

 

Ať žije slavná Korejská strana práce!

Ať žije korejská revoluce, předvoj světové socialistické revoluce!

 

Společnost česko-korejského přátelství Pektusan,

Česká skupina pro studium a uskutečnění myšlenky čučche

V Praze dne 13. 1. 2021