Skip to content

Uskutečnila se 6. celostátní konference válečných veteránů

 

Pchjongjang, 28. července čučche 109 (2020) (KCNA) – 27. července se v Pchjongjangu v Domě kultury „25. dubna“ slavnostně konala 6. celostátní konference válečných veteránů.

Předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a armády soudruh Kim Čong Un se zúčastnil konference.

Přítomni byli váleční veteráni a osoby s válečnými zásluhami, kteří s bezmeznou oddaností vůdci projevili ve svaté válce bezpříkladnou statečnost a odhodlání k obraně vlasti. Zúčastnili se také předsedové provinčních výborů strany, pracovníci ministerstev, ústředních orgánů a orgánů ozbrojených sil, učitelé a studenti revolučních škol a mládež a studenti Pchjongjangu.

 

Za zvuku uvítací hudby vstoupil na pódium konference vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un společně s válečnými veterány.

Na pódium usedli soudruzi Čche Jong Rim, Jang Hjong Sop, Tche Čong Su, Ri Mjong Su, Ri Jong Mu, O Kuk Rjol, Kim Si Hak a další váleční veteráni, kteří po dlouhou dobu sloužili jako kádry strany a státu a vyšší funkcionáři orgánů ozbrojených sil. Na pódium vystoupili také člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce, první místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR a předseda prezídia nejvyššího lidového shromáždění soudruh Čche Rjong He a člen prezídia politbyra Ústředního výboru KSP, místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR a místopředseda ÚV KSP soudruh Pak Pong Džu.

Místa na pódiu zaujali také straničtí a státní funkcionáři soudruzi Ri Pjong Čchol, Ri Il Hwan, Čche Hwi, Čche Pu Il, Ri Man Gon, O Su Jong, Čo Jong Won, Kim Jo Džong, Kim Jong Hwan, Pak Čong Nam, Ri Hi Jong, Kim Čong Ho a funkcionáři organizací pracujícího lidu. Spolu s nimi byli přítomni soudruzi Pak Čong Čchon, Kim Čong Gwan a další vedoucí funkcionáři orgánů ozbrojených sil.

 

 

Předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a armády soudruh Kim Čong Un přednesl na konferenci významný blahopřejný projev. Srdečně blahopřál válečným veteránům, kteří se konference zúčastnili, všem účastníkům Vlastenecké osvobozenecké války a osobám s válečnými zásluhami u příležitosti 67. výročí vítězství korejského lidu ve Velké vlastenecké osvobozenecké válce.

Rovněž vyjádřil hlubokou úctu slavným i neznámým padlým revolucionářům, kteří obětovali svůj vznešený život posvátné válce za znovusjednocení a nezávislost vlasti a za svobodu a štěstí lidu, jakož i padlým bojovníkům čínských lidových dobrovolníků a válečným veteránům, kteří jsou skutečným příkladem bojového bratrství a za cenu krve pomohli našemu lidu v jeho revoluční válce.

Účastníci konference byli velice nadšeni blahopřejným projevem plným velkého uznání, úcty, vznešené milující péče a ušlechtilé revoluční povinnosti vůči účastníků Velké vlastenecké války za osvobození vlasti.

 

 

Na shromáždění přednesl projev určený mladé generaci hrdina republiky soudruh Kim Sung Un, lektor Muzea Vítězné vlastenecké osvobozenecké války. Řekl, že váleční veteráni jsou hrdi na to, že předávají dědictví ducha obrany vlasti představitelům nové generace, a vyjádřil absolutní důvěru, že díky ocelovému veliteli maršálu Kim Čong Unovi je naše vítězství jisté.

Student Kim Ir Senovy univerzity Čo Čchun Hjok vystoupil s projevem odhodlání jménem mládeže a důstojník Korejské lidové armády Či Jong Min jménem sloužícího mužstva.

Řečníci složili pevnou přísahu, že budou hájit Ústřední výbor strany vedený velkým soudruhem Kim Čong Unem za cenu svých životů a v předvoji provádět politiku strany, majíce hluboko v srdcích, že dějiny vítězství ve válce a vítězství socialismu jsou zajištěny pouze duchem obětavé obrany vůdce.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce ještě jednou srdečně poblahopřál všem válečným veteránům celé země, kteří vykonali nesmrtelné zásluhy, jež navždy září v dějinách vlasti.

6. celostátní konference válečných veteránů plně prokázala neotřesitelné přesvědčení a vůli našeho lidu a sloužícího mužstva lidové armády pod vedením váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una po generace dodávat lesk slavným dějinám a tradicím vítězství, vytvořeným a neustále pokračující pod vedením velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena a velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila, a bezchybně dovršit věc budování mocného socialistického státu.


 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp