Skip to content

Zintenzivňuje se přísné dodržování protiepidemických opatření nejvyššího stupně v souladu se zimními podmínkami

Pchjongjang, 7. prosince čučche 109 (2020) (KCNA) – Ve všech regionech a jednotkách probíhají intenzivnější práce na přísném dodržování protiepidemických opatření nejvyššího stupně v souladu se zimními podmínkami.

Ústřední mimořádné protiepidemické jednotky aktivně podporují práci k nalezení posledních nedostatků a mezer spojených s pronikáním zhoubného viru a přijímají vhodná opatření a aktivně reagují na všechny okolnosti.

Členové protiepidemického vedení přísněji provádějí prověrku, lékařské prohlídky a dezinfekci lidí a vozidel, kteří vstupují do města Pchjongjangu, a umístili kontrolní stanoviště na všechny komunikace, aby spolehlivě chránili bezpečnost hlavního města. Rázně také vedou ideologické vzdělávání a protiepidemickou propagandu prostřednictvím sdělovacích prostředků, vzdělávacích sítí a přednášek.
 

 

Výzkumné a vzdělávací instituce aktivně podporují práci na naléhavém výzkumu a uplatnění dezinfekčních metod vhodných pro nízké teploty. V souvislosti s pohybem volně žijících živočichů, včetně stěhovavých ptáků, v oblastech, kde se nachází rezervace a stanoviště, posilují kontrolu a řízení k odpovědnému testování na přítomnost zhoubného viru v blízkosti řek a jezer.

V institucích, podnicích a továrnách smysluplně organizují a analyzují nouzové protiepidemické práce bez sebemenších chyb, včetně měření teploty, dezinfekce a ventilace. Hygienická a protiepidemická zařízení dbají na to, aby se všichni obyvatelé řádně starali o své zdraví a předcházeli chorobám dýchacích cest a používali rukavice a často je dezinfikovali ultrafialovým zářením, alkoholovou dezinfekcí a jinými metodami.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp