Skip to content

Soudruh KIM ČONG UN u příležitosti dne největšího národního smutku navštívil Palác slunce Kumsusan

Pchjongjang, 8. července čučche 109 (2020) (KCNA) – U příležitosti 26. výročí úmrtí velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena, dne největšího národního smutku, všechen lid země s pocity horoucí touhy a nekonečné úcty k otci národa vyjadřuje nejhlubší úctu a přání nesmrtelnosti nejvyšší svatyni čučche.

Předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a armády soudruh Kim Čong Un navštívil Palác slunce Kumsusan.

 

Doprovázeli ho člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce, první místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR a předseda prezídia Nejvyššího lidového shromáždění soudruh Čche Rjong He a člen prezídia politbyra Ústředního výboru KSP, místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR a místopředseda Ústředního výboru KSP soudruh Pak Pong Džu.

Zúčastnil se také člen politbyra Ústředního výboru KSP, člen Komise pro státní záležitosti KLDR a předseda vlády soudruh Kim Če Rjong, členové Komise pro státní záležitosti KLDR, členové a kandidáti politbyra Ústředního výboru KSP a členové Ústřední vojenské komise KSP.

 

 

Před sochy velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena a velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila byl položen květinový koš jménem váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una.

Rovněž byly položeny květinové koše jménem Ústředního výboru KSP, Komise pro státní záležitosti KLDR, prezídia Nejvyššího lidového shromáždění KLDR a vlády KLDR.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce spolu s účastníky vzdal hlubokou úctu nadživotním sochám velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena a velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce vstoupil do sálů nesmrtelnosti, kde leží velký vůdce soudruh Kim Ir Sen a velký vůdce soudruh Kim Čong Il ve své životní podobě, a uklonil se v hluboké úctě velkému vůdci a velkému generálovi, kteří zahájili nové dějiny nezávislého silného státu a poskytli nebývalé ohromné ​​služby vlasti a lidu, epoše a revoluci.

Účastníci zakalili svou železnou vůli plně podporovat revoluční myšlenky a zásluhy velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena a velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila a pod vedením váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una ukázat celému světu velkolepý vzhled mocné a důstojné socialistické Koreje, kde se uskutečňují sny a ideály lidu.

 

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp