Skip to content

Zhromaždenie veliacich dôstojníkov a príslušníkov údernej brigády 216. divízie

Pchjongjang 25. novembra čučche 110 (2021) (KCNA) – Veliaci dôstojníci a príslušníci údernej brigády divízie 216 sa zhromaždili 24. novembra, aby sľúbili, že dôkladne uskutočnia veľmi dôležitú úlohu, ktorú počas svojho terénneho vedenia mesta Samdžijon stanovil vážený súdruh Kim Čong Un.

Stretnutia sa zúčastnil člen politického byra a vedúci odboru ÚV Kórejskej strany práce súdruh Kim Če Rjong, podpredseda vlády súdruh Pak Hun, veliaci dôstojníci, členovia údernej brigády 216. divízie 216 a vojaci-stavitelia.

Po úvodnom príhovore súdruha Kim Če Rjonga nasledovali prejavy.

Rečníci uviedli, že súdruh Kim Čong Un sa dozvedel o projekte tretej etapy a veliacim dôstojníkom i členom údernej brigády divízie uštedril veľkú láskavosť tým, že im v mene Ústredného výboru strany poďakoval za implementáciu rozhodnutia a politiky strany.

Vyjadrili presvedčenie, že veliaci dôstojníci a členovia údernej brigády dokážu naplno prejaviť hrdú silu pektusanských staviteľov, napriek tomu, že musia čeliť ťažkostiam a dodali, že je to veľké ovocie Kim Čong Unovho múdreho vedenia.

Povedali, že všetci členovia divízie sú odhodlaní do bodky a bez problémov realizovať pokyny váženého súdruha generálneho tajomníka, ktoré udelil počas jeho návštevy v meste Samdžijon.

Vyzvali všetkých veliacich dôstojníkov a členov údernej brigády, aby opäť naplno prejavili svoju revolučnú horlivosť a zmenili mesto Samdžijon na moderné horské mesto éry Strany práce, ktoré bude obdivovať celý svet.

Vyzvali tiež, aby sa zapojili do úsilia o bezchybné a doslovné splnenie pokynov súdruha Kim Čong Una.

Po stretnutí nasledoval pochod veliacich dôstojníkov a členov údernej brigády.


 

 

 

 

 

 

Kórejská ústredná tlačová agentúra (KCNA) – www.kcna.kp