Skip to content

So spoločným úsilím a rozumom

Mestská ľudová nemocnica č. 2 v Pchjongjangu je všeobecne známa svojou profylaktickou liečbou na ochranu života obyvateľov Pchjongjangu a zlepšovanie ich zdravia. V posledných rokoch jej zdravotnícki pracovníci renovovali nemocnicu a dosiahli pozoruhodné výsledky v oblasti zdravotníckych služieb spustením kolektívneho inovačného hnutia.

Nemocnica v parku

Nemocnica vytvára pocit botanickej záhrady. S rôznymi druhmi ovocných stromov a viac ako 3000 stromami dobrej odrody vytvára v nemocničnom komplexe hustý les s mnohými druhmi liečivých rastlín, vrátane Fructus Schizandrae a Fructus Lycii. Útulný pavilón, miesta na odpočinok a sochy zvierat sú dobre usporiadané v úhľadnom parku.

Chodby oddelení pre hospitalizovaných pacientov a ambulantných pacientov sú zdobené rôznymi kvalitnými stavebnými materiálmi. Oddelenia pre vojnových veteránov, vyslúžilých dôstojníkov, vedcov, technikov a športovcov sú projektované osobitým spôsobom. Detské oddelenie a hala na fyzickú rekonvalescenciu sú vybavené rôznymi druhmi hračiek a športových potrieb.

Každé miesto v nemocnici, vrátane oddelení, miestností na ošetrenie a jedální, je čisté a upratané, aby pacientom poskytovalo pohodlné prostredie.

Zriadenie informačného systému

Neskôr zmodernizovali svoje zdravotnícke služby a riadiace aktivity na báze informačných technológií.
Všetci lekári zdieľajú údaje o liečebných podmienkach a plánoch pre svojich pacientov v reálnom čase prostredníctvom intranetu. Elektronické údaje o histórii prípadov slúžia ako hlavný zdroj informácií pri zlepšovaní riadenia. Na základe štatistických údajov, ako je výskyt ochorení pri zmene ročných období a liečebných podmienok pacientov, nemocnica vypracúva plány na mesačnú a ročnú lekársku službu a dodávku liekov.

Vďaka zdieľaniu úspechov a skúseností prostredníctvom zdravotníckeho obrazového informačného systému (prenos obrazu, diagnostika a konzultácie prostredníctvom snímok a chirurgickej operácie) lekári zlepšili svoje klinické schopnosti, pričom dosahujú mnohé úspechy v ich práci.

Informačný systém vyvinutý úsilím a technikou zdravotníckych pracovníkov bol vysoko ocenený na národnej výstave IT úspechov roku 2017.


S pozoruhodnými schopnosťami

Nemocnica vyvinula množstvo pokrokových liekov a dosahuje dobré výsledky po ich zavedení do klinickej praxe. Jednou z nich je nová metóda liečby rakoviny konečníka.

V minulosti neexistovala iná možnosť, než vykonať operáciu, pri liečbe tejto nevyliečiteľnej choroby a pacienti trpeli indispozíciou aj po operácii. S cieľom prekonať takéto nedostatky, pracovníci proktológie vynašli automatický digitálny časomer a lekárske prístroje a vyvinuli nový spôsob vnútornej liečby. Táto metóda sa stretáva s priazňou vďaka dobrým účinkom úplného obnovenia pracovnej schopnosti pacienta bez operácie.

Nemocnica vrátila späť do života veľké množstvo pacientov diagnostikovaných ako nevyliečiteľní tým, že vyvinuli desať nových liekov na liečbu ťažkých chorôb a ochorení chrbtice použitím kórejských obkladov.
V posledných rokoch zaviedla do klinickej praxe viac ako 50 vedecko-technických úspechov a zachránila mnoho vážnych prípadov. V priebehu tohto obdobia vytvorili vynálezci a osoby s akademickým vzdelaním viac ako 100 špičkových vynálezcov.

Pracovníci nemocnice spájajú svoje úsilie a múdrosť s cieľom zlepšiť kvalitu zdravotníckych služieb.

naenara.com.kp