Skip to content

Poslanci a funkcionáři Nejvyššího lidového shromáždění zahájili pochod na Pektusan

Samdžijon, 23. února čučche 109 (2020) (KCNA) – Poslanci Nejvyššího lidového shromáždění Korejské lidově demokratické republiky zahájili výpravu na horu Pektu (Pektusan). Výprava navštíví horu Pektu, místa revoluční bojové slávy a místa historické revoluční slávy v oblasti hory Pektu.

23. února se účastníci výpravy shromáždili na náměstí před bronzovou sochou velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila v Samdžijonu.

 

Po slavnosti odešli poslanci Nejvyššího lidového shromáždění na místo historické revoluční slávy Rimjongsu. Zde byli členové pochodového oddílu informováni o památníku místního vedení velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena a prohlédli si okolí.

Toho dne podnikli výlet do tábora Čchongbong, kde stojí bronzová socha velkého vůdce připravujícího plán útoku v oblasti Musanu, a strávili noc v táboře Končchang.

 

 

Funkcionáři prezídia Nejvyššího lidového shromáždění zahájili pochod po místech revoluční bojové slávy v oblasti hory Pektu slavnostním shromážděním 23. února na náměstí před bronzovou sochou velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila v Samdžijonu.

Účastníci pochodového oddílu, kteří odešli z města Samdžijon, pochodovali po trase historické cesty, kterou prošel velký generál v předvoji ve vánici v únoru čučche 88 (1999), a dorazili do tábora Mupcho kolem pomníku s básní na rozcestí k hoře Pektu.

 

 

Účastníci pochodu prozkoumali různá místa v táboře a připomněli si revoluční zásluhy velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena, který zde nocoval v květnu čučche 28 (1939) a předložil bojový plán postupu v oblasti Tehongdanu během vedení Korejské lidové revoluční armády.

Členové pochodového oddílu po průzkumu místa rybolovu Mupcho, kde velký vůdce soudruh Kim Čong Il vypracoval velkolepý projekt přeměny celé společnosti na základě kimirsenismu, navštívili místo revoluční bojové slávy Tehongdan.

Při pohledu na bronzovou sochu velkého vůdce před památníkem na počest vítězství v bitvě v oblasti Musanu si hluboce uvědomili vynikající obraz partyzánského velitele, velikána seslaného z nebe, který s mimořádnou moudrostí a odvahou sevřel v pěst lupičské po zuby ozbrojené japonské imperialisty.

Poté, co téhož dne navštívili místo revoluční bojové slávy Sinsadong, uspořádali noční setkání kolem táborového ohně, aby pod širým nebem sdíleli dojmy ze vzpomínek protijaponských partyzánů.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp