Skip to content

Kim Čong Un poskytl polní pokyny stavbě ulice Rjomjong

Pchjongjang, 26. ledna čučche 106 (2017) (KCNA) – Kim Čong Un, předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti KLDR a vrchní velitel Korejské lidové armády, poskytl polní pokyny stavbě ulice Rjomjong (Ryomyong). Vroucně vyzval všechen sloužící personál a budovatele zapojené do projektu, aby ukončili výstavbu před Dnem Slunce (15. dubna, pozn. překl.) za každou cenu, a tak plně prokázali mohutnost a národní sílu čučche Koreje.
mm00251891
Poté, co byl informován o projektu před mapou ptačího pohledu na ulici a její reliéfní mapou, vážený nejvyšší vůdce Kim Čong Un prošel různá místa staveniště, aby se podrobně seznámil se stavbou.
Poskytl pokyny týkající se dokončení projektu. Zdůraznil, že je třeba pečlivě organizovat a řídit stavební práce, úzkostlivě distribuovat pracovní sílu, efektivně provozovat zařízení a řádně dodat stavební materiály na základě pečlivě připraveného operačního plánu, urychlit vnitřní a vnější práce na budovách v nejvyšší kvalitě, provádět zkušební provoz systémů elektrického topení, vodovodu a kanalizace zodpovědným způsobem, provést ozelenění a úpravy půdy v souladu s projektem výstavby a přijmout opatření nezbytná pro úspěšnou ochranu a správu bytových domů a veřejných zařízení, založených na technologii zelené architektury.
mm00251878 mm00251892
Těše se pohledem z ptačí perspektivy na staveniště ulice, s uspokojením řekl: „Toto místo ukazuje nezdolnou duševní sílu všeho sloužícího personálu a lidu, který svým vlastním úsilím buduje ráj pro lid, jemuž není na světě rovno, žena bojovnost čučche Koreje vpřed jako vítr, a vysokou míru socialistické civilizace.“
Řekl, že výstavba ulice není prostou tvorbou ulice, ale konfrontací mezi socialismem a imperialismem a kampaní za obranu socialismu, protože je v plném proudu uprostřed zoufalého vojenského tlaku nepřátel a ekonomických sankcí zablokovat pokrok KLDR za každou cenu. Zdůraznil, že její výstavba znovu dokazuje, že ani sankce, ani nátlak nemohou nikdy zabránit vítěznému postupu armády a lidu KLDR po zvolené cestě.

 

mm00251876 mm00251877

 

„Vytvářeli jsme ulice jednu za druhou, abychom byli hrdí před světem v každém roce, a ženeme vpřed výstavbu ulice Rjomjong, mnohem větší než ty ostatní v jejím rozsahu a objemu projektu našimi vlastními silami a s naší technologií a materiály,“ poznamenal s tím, že se jedná o pozoruhodnou demonstraci nevyhnutelné moci cílevědomé jednoty armády a lidu KLDR, sjednocených těsně kolem strany, a nevyčerpatelné národní moci čučche Koreje. „Až bude ulice dokončena, chlubíc se nejvyšší úrovní civilizace, bude celý svět znovu obdivovat sílu soběstačnosti a seberozvoje KLDR,“ řekl.

 

mm00251879 mm00251880

 

Zdůrazniv, že stavba ulice představuje jeviště boje prokazující nepřemožitelnou bojovnost socialistické Koreje, dynamicky postupující spolu s érou Strany práce, vášnivě vyzval všechny budovatele, aby povstali jako jeden muž k závěrečnému útoku, energicky běžíce v posledním útoku, a tím bezchybně dokončili projekt do Dne Slunce.

Doprovázeli ho O Su Jong, místopředseda ÚV KSP, Čo Jong Won, náměstek ředitele odboru ÚV KSP, a Ma Won Čchun, ředitel Odboru výstavby Komise pro státní záležitosti KLDR.

 


mm00251890 mm00251889 mm00251888 mm00251887 mm00251886 mm00251885 mm00251884 mm00251883 mm00251882 mm00251881 mm00251880

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp