Skip to content

Korea si v nejhlubší úctě připomněla 8. výročí úmrtí soudruha KIM ČONG ILA

 

Pchjongjang, 17. prosince čučche 108 (2019) (KCNA) – U příležitosti 8. výročí úmrtí velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila všechen lid celé země v nejhlubší úctě truchlil nad velkým vůdcem.

U příležitosti největšího národního smutku lid a sloužící mužstvo navštívili Palác slunce Kumsusan, posvátný chrám čučche, kde leží velký vůdce soudruh Kim Ir Sen a velký vůdce soudruh Kim Čong Il v životní podobě, a vzdali jim hold.

Předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un navštívil Palác slunce Kumsusan.

 

Vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un vstoupil do sálu, kde se tyčí sochy velkéhpo vůdce soudruha Kim Ir Sena a velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila. Před sochy byl položen květinový koš jménem váženého soudruha nejvyššího vůdce. Poté vážený soudruh nejvyšší vůdce navštívil sál nesmrtelnosti, kde leží soudruh Kim Čong Il ve své životní podobě, a poklonou vyjádřil hlubokou úctu velkému generálovi, který nezištně sloužil vlasti a lidu až do poslední doby svého revolučního života a vykonal vše pro následnictví a dovršení revoluční věci čučche a rozkvět budoucích generací.

Váženého soudruha nejvyššího vůdce doprovázeli člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce, první místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR, předseda prezídia Nejvyššího lidového shromáždění soudruh Čche Rjong He a člen prezídia politbyra Ústředního výboru KSP, místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR a místopředseda ÚV KSP soudruh Pak Pong Džu. Zúčastnili se také členové politbyra Ústředního výboru strany, včetně člena politbyra Ústředního výboru KSP, člena Komise pro státní záležitosti KLDR a předsedy vlády soudruha Kim Če Rjonga.

 


 

K bronzovým sochám na kopci Mansude a k portrétům slunečně usměvavých velkých vůdců na různých místech země tekl nekonečný proud lidu s květinovými koši a kyticemi ve znamení přání nesmrtelnosti.

Na různých místech země, včetně provincií Jižní a Severní Pchjongan, Jižní Hwanghe, Čagang a ve městě Kesong se konala umělecká představení. Národní symfonický orchestr uspořádal koncert v divadle Moranbong v Pchjongjangu. Hudební představení „Velká cesta oddanosti“ bylo uvedeno ve Velkém divadle v Hamhungu.

Funkcionářky a členky svazu žen provincie Kangwon uspořádaly recitál a dělnická třída a členové odborů provincie Severní Hwanghe uspořádali prezentaci o ušlechtilých morálních kvalitách.

Na různých místech se konala shromáždění přísah a odhodlání pracujícího lidu.

 

 

Pochod mládeže z celé země 16. prosince navštívil Pektusanský tajný tábor, rodiště velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila, během studijní cesty po místech revoluční a bojové slávy v oblasti Pektusanu.

16. prosince se v Ústředním domě mládeže uskutečnil vzpomínkový koncert Ústřední umělecké agitační brigády mládeže „Naše touha je nekonečná“.

Téhož dne se konala setkání organizací pracujících k 8. výročí úmrtí velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila. Účastníci vyjádřili odhodlání vždy ctít velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila jako věčné slunce čučche a věrně podporovat vedení váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una.

 


 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp