Skip to content

Rodong sinmun: Nešťastná situácia žien v kapitalistickej spoločnosti je nevyhnutným produktom protiľudového systému

Pchjongjang, 19. decembra čučche 108 (2019) (KCNA) – Noviny Rodong sinmun (Noviny práce) uverejnili článok, ktorý uvádza, že nešťastná situácia v oblasti práv žien v kapitalistickej spoločnosti je nevyhnutným produktom protiľudového systému, v ktorom vládne mamonárstvo, nemorálnosť, korupcia a zákon džungle.

Článok zdôrazňuje, že hlavnou príčinou všetkého nešťastia a utrpenia, ktorému čelia ženy v kapitalistických krajinách, je reakčná politika týchto krajín. Extrémne reakčné a protiľudové myslenie západných politikov a ich spôsob vládnutia je zdrojom prehlbovania sociálnej nerovnosti a diskriminácie žien – chronických neduhov kapitalistických krajín.

Mnoho žien v kapitalistických krajinách sa zmenilo na komodity a stali sa obeťami obchodovania s ľuďmi. Pre ženy v kapitalistickej spoločnosti je ťažké získať zamestnanie a ľahké ho stratiť.

Rodina v kapitalistickej spoločnosti nie je kolískou ľudského šťastia, ale peklom, v ktorom sa porušujú aj základné pravidlá ľudskej morálky a spolunažívania. Ženy v kapitalistických krajinách, ktoré sú vystavené nezamestnanosti, chudobe a domácemu násiliu, sú v takej hroznej situácii, že bývajú nútené vzdať sa dokonca aj materských práv.

V rozpadnutej a chorej kapitalistickej spoločnosti sú bežné javy, že matka v bezvýchodiskovej sociálnej situácii zabije svoje deti alebo spolu s nimi spácha samovraždu.

Kórejská ústredná tlačová agentúra (KCNA) – www.kcna.kp