Skip to content

Pokud USA nezmění své jednání, budou čelit ještě větší hrozbě

Pchjongjang, 13. listopadu čučche 108 (2019) (KCNA) – Mluvčí Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vydal 13. listopadu následující prohlášení:

Výslovně jsme uvedli, že společná vojenská cvičení plánovaná USA a jižní Koreou se stanou hlavním důvodem nevyhnutelného zhoršení situace na Korejském poloostrově a v tomto regionu, a vyjádřili jsme nad nimi hluboké znepokojení a opakovaně jsme je varovali, aby tyto akce zastavili.

Přes naše opakovaná varování se americká a jihokorejská strana rozhodly, že v nejcitlivější době budou pokračovat s nepřátelskými vojenskými cvičeními proti republice. To zvýšilo hněv našeho lidu a přinutilo nás už déle neudržovat trpělivost, kterou jsme dodnes prokazovali.

 

Ministerstvo obrany a Spojený výbor náčelníků štábů USA v souvislosti s plánovanými společnými leteckými cvičeními USA a jižní Koreje tvrdili, že by upravili rozsah cvičení a nepořádali ho s ohledem na hněv severní Koreje. Nyní otevřeně řekli, že je čas zahájit společný výcvik takového typu a jeho cílem je připravit se na válku dokonce už dnes večer.

USA neberou vážně lhůtu do konce roku, kterou jsme stanovili s velkou trpělivostí a velkorysostí.

Takové kroky USA představují nesporné porušení společného korejsko-amerického prohlášení z 12. června, přijatého na základě vzájemné důvěry, a otevřené popření singapurské dohody, která vzbudila rozruch po celém světě.

Dosud jsme se tvrdě pokoušeli poznat USA jako svého partnera dialogu a zastavili jsme různé akce, které USA znepokojovaly, a přijali veškerá možná opatření k budování důvěry. Díky našemu úsilí se podařilo dosáhnout úspěchů, které prezident USA při každé příležitosti uvádí jako své zásluhy.

Aniž bychom cokoli získali, poskytli jsme prezidentu USA důvod k hrdosti, ale americká strana dosud neučinila žádný odpovídající krok. Nyní cítíme z americké strany pouze zradu.

USA trvají na staré a nevhodné metodě poté, co zvrátily i oficiální stanovisko svého prezidenta, že se budou zabývat „jadernou otázkou severní Koreje“ novou metodou řešení, čímž pouze kladou překážky pro zlepšení korejsko-amerických vztahů a ukončení nepřátelských vztahů.

Jen v letošním roce v březnu pořádaly cvičení “Key Resolve” a “Foal Eagle”, přejmenovaná na “Alliance 19”, a v srpnu “Ulji Freedom Guardian” se změněným krycím názvem „Cvičení pro zkoumání přenosu řízení válečných operací“. Kromě toho při každé příležitosti prováděly řadu nebezpečných nepřátelských vojenských operací ve skrytých formách, včetně cvičení zvláštních operací.

Takové věrolomné činy, oplácející dobrou vůli zlem, uvedly korejsko-americké vztahy na pokraj zhroucení. Pořádání kombinovaných leteckých cvičení zaměřených na naši republiku, partnera dialogu,  v takové situaci pouze situaci ještě zhorší. Naším oficiálním stanoviskem je, že se už déle nemůžeme dívat na tak bezohledné jednání USA.

V současné době, kdy jedna strana odstupuje od svých závazků a jednostranně podniká nepřátelské kroky, neexistuje důvod ani ospravedlnění pro druhou stranu, aby sama zachovala své závazky. A co víc, nezbývá dostatek času.

Nyní, když je jasně vidět fyzický pohyb ohrožující naši suverenitu a bezpečnost, je přirozeným sebeobranným právem suverénního státu přijmout protiopatření, aby mu zamezil.

Naším záměrem a vůlí je odpovědět na dialog dialogem a na použití síly použitím síly.

Když se ohlédneme na uplynulý čas, který jsme jim nechali projít se silnou trpělivostí, již necítíme potřebu další trpělivosti.

USA se musí zamyslet nad tím, co mohou udělat během posledních krátkých zbývajících hodin.

USA by se měly chovat obezřetně v citlivém období, kdy se situace na Korejském poloostrově může vrátit do výchozího bodu vzhledem ke společným vojenským cvičením USA a jižní Koreje, což je největší faktor opakujícího se bludného kruhu korejsko-amerických vztahů.

USA si musí uvědomit, jaký dopad bude mít „nová cesta“, kterou můžeme být nuceni přijmout, na „budoucnost USA“.

Budou čelit ještě větší hrozbě a budou nuceny po dlouhém utrpení přiznat svou chybu, pokud neučiní nic pro změnu trendu současné situace.

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp

Mezi naším národem (Uri minzokkiri), http://uriminzokkiri.com