Skip to content

Nové plakáty povzbuzující lid k velkému pokroku v soběstačnosti

Pchjongjang, 23. září čučche 106 (2017) (KCNA) – Nakladatelství Korejské strany práce vydalo plakáty, které povzbuzují všechen lid v boji za to, aby rozhodně porazil sankce USA a jejich vazalských sil a manévry k potlačení KLDR velkým pokrokem v soběstačnosti a otevřel širokou cestu vítězství v budování socialistické moci.

 

Plakát „Pozdravme konferenci předjezdců Mallimy vysokým revolučním nadšením a zářícím pracovním úspěchem!“ vyzývá k povzbuzení zavedení pětileté strategie pro hospodářský rozvoj státu, která byla stanovena na sedmém sjezdu KSP, a to pod vlajícím praporem linie strany, která současně rozvíjí obě fronty a dává přednost samostatnému rozvoji a dosažení rozhodujícího obratu při budování ekonomické síly a zlepšování životní úrovně lidu.

(Mallima je okřídlený kůň, desetkrát rychlejší než Čchollima, pozn. překl.)

 

 

Plakát „Následujme a berme si příklad od vzorových jednotek, které převzaly vedení ve vytvoření rychlosti Mallimy!“ odráží myšlenku, že všechny jednotky by měly dynamicky řídit kampaně, ve kterých člověk předstihuje ostatní a učí se od nich a vyměňuje si s nimi zkušenosti jako modelovými jednotkami, které provádějí zázračné úspěchy v úsilí provádět pokyny vůdce a brání politiku strany a rozdmychávají plameny při vytváření rychlosti Mallimy.

 

 

Plakát „Spoléhání na vlastní síly je korejskou metodou budování!“ je vizuální prezentací statečného ducha čučche Koreje, která dobývá jedno vítězství za druhým v konfliktu proti USA a budování socialistické moci nepřetržitými inovacemi a pokrokem ve velkém postupu soběstačnosti pod vedením strany.

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp