Skip to content

Slavnostní setkání k 60 letům od repatriace Korejců z Japonska

Pchjongjang, 15. prosince čučche 108 (2019) (KCNA) – 15. prosince se uskutečnilo setkání v Lidovém paláci kultury u příležitosti 60. výročí repatriace Korejců v Japonsku do vlasti.

Zúčastnili se jej místopředseda Ústředního výboru Korejské strany práce soudruh Kim Jong Čchol, místopředseda prezídia Nejvyššího lidového shromáždění soudruh Tche Hjong Čchol, místopředseda vlády soudruh Čon Kwang Ho, předseda Ústředního výboru Korejské sociálně demokratické strany soudruh Pak Jong Il, funkcionáři organizací pracujícího lidu, ministerstev a ústředních institucí a příslušných odvětví, osoby spojené s Generálním sdružením korejských obyvatel v Japonsku (Čchongrjon) a pracující lid Pchjongjangu.

Přítomni byli také Korejci z Japonska, pobývající v socialistické vlasti, včetně delegace vděčnosti Korejců v Japonsku vedené Kim Won Hwanem, poradcem Ústředního výboru Čchongrjonu pro přijetí národního vzdělávání.

 

 

Soudruh Tche Hjong Čchol přednesl slavnostní projev, ve kterém zdůraznil, že příjezd první repatriační lodi s Korejci z Japonska na palubu socialistické vlasti 16. prosince čučche 48 (1959) byl historickou událostí, která přinesla rozhodný obrat v osudu Korejců v Japonsku a rozvoj jejich hnutí a velké vítězství korejského socialismu, sloužícího lidovým masám.

Repatriace Korejců z Japonska do socialistické vlasti je vzácným uskutečněním myšlenky hnutí zahraničních krajanů orientovaného na čučche a moudrého vedení velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena a velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila. Soudruh Kim Ir Sen vynaložil velké úsilí, aby uskutečnil horlivou touhu Korejců v Japonsku po repatriaci, a soudruh Kim Čong Il úspěšně organizoval a vedl práci pro repatriaci Korejců v Japonsku v souladu s ušlechtilým záměrem velkého vůdce.

 

 

Velký vůdce a velký generál, kteří pevně důvěřovali repatriovaným krajanům jako revolučním soudruhům, jim dali ušlechtilou politickou integritu, navrhli je jako zástupce do mocenských orgánů na všech úrovních, včetně Nejvyššího lidového shromáždění, a nechali je plně projevit svůj talent a naplnit naděje stabilní prací.

Mnozí Korejci z Japonska, kteří se vrátili do socialistické vlasti, se stali vedoucími představiteli strany, státních organizací a organizací pracujících, kteří obdrželi vysoká státní vyznamenání včetně Kim Ir Senova řádu, titulu Hrdiny práce, vítězi Kim Ir Senovy ceny, Kim Čong Ilovy ceny a získali tituly lidového vědce, lidového umělce, lidového herce a lidového sportovce, a akademiky, profesory a lékaři.

Uvedl, že nesmrtelné zásluhy soudruha Kim Ir Sena a soudruha Kim Čong Ila, kteří zahájili rozkvět hnutí Korejců v Japonsku, uskutečnili repatriaci Korejců z Japonska do socialistické vlasti, a tak vytvořili světový příklad hnutí zahraničních krajanů, budou navždy zářit v dějinách země.

Řečník vyzval k dalšímu proslavení našeho socialismu, sloužícího zájmům lidových mas, v pevném semknutí kolem váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una.

 


 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp