Skip to content

Prezident KIM IR SEN, večné slnko ľudstva

Pchjongjang, 29. marca čučche 108 (2019) (KCNA) – Prezident Kim Ir Sen bol veľkým mudrcom, ktorý v sebe prechovával bezhraničnú ľudskú lásku, dôveru a revolučný záväzok.

Medzi zahraničnými priateľmi, ktorí mali tú česť stretnúť sa s ním, je aj bývalý čilský prezident Salvador Allende Gossens.

Allende sa počas štúdia prác, ktoré napísal kórejský vodca, stal prívržencom myšlienky čučche a rozhodol sa, že sa s ním stretne.
Súdruh Kim Ir Sen prijal Allendeho pri jeho návšteve KĽDR v roku čučche 58 (1969) a sľúbili si, že budú spolubojovníkmi na spoločnom fronte proti imperializmu po celý život.

Neskôr sa Allende energicky snažil o nezávislý rozvoj Čile a budovanie novej spoločnosti. V roku 1970 sa stal prezidentom Čile a hájil záujem nezávislosti a spravodlivosti.

Keď kontrarevolučné sily na podnet imperialistov zorganizovali vojenský prevrat, bojoval až do posledného okamihu svojho života s puškou v ruke.

Po jeho smrti sa súdruh Kim Ir Sen stretol s čílskym charge d’affaires v KĽDR ad interim a spomenul si na Allendeho, pričom navrhol poslať jeho mladšiu sestru, ktorá bola utečenkyňou v zahraničí, do Kórey, aby dostala lekársku starostlivosť.

Pri viacerých príležitostiach si spomenul na Allendeho a chválil ho ako hrdinu nielen čílskeho ľudu, ale aj pracujúcej triedy celého sveta.

Ako je uvedené vyššie, ľudská láska a priateľstvo prezidenta Kim Ir Sena boli veľmi vrelé a bezhraničné.

Preto aj osoby z krajín nepriateľských voči KĽDR, nehovoriac o cudzincoch v úzkom vzťahu s prezidentom, boli fascinované jeho ušľachtilou osobnosťou hneď, ako sa s ním stretli.

Osobnosť z Európy, ktorá sa počas návštevy KĽDR stretla s prezidentom, povedala:
Keď počuli, že som mal príležitosť stretnúť sa s prezidentom Kim Ir Senom, veľa ľudí sa ma pýtalo, aký je. Odpovedal som im, že je to veľký muž, ktorého všetci uctievajú.

Veľký vodca súdruh Kim Ir Sen je večným slnkom ľudstva, ktoré vyžaruje skutočnú ľudskú lásku a vznešenú revolučnú morálku.

Súdruh Kim Ir Sen pri stretnutí so Salvadorom Allendem

Kórejská ústredná tlačová agentúra (KCNA) – www.kcna.kp