Skip to content

Továrna na lékařské přístroje Mjohjangsan zrekonstruována

Pchjongjang, 5. října čučche 109 (2020) (KCNA) – Továrna na lékařské přístroje Mjohjangsan byla dokonale zrekonstruována a modernizována.

Všechny výrobní procesy v závodě, vybavené zařízením vyrobeným naší dělnickou třídou, vědci a techniky, jsou automatizovány a mechanizovány pro výrobu moderních lékařských přístrojů a výroba a řízení jsou jsou založené na vědecké a informačně-technologické bázi na vysoké úrovni.

 

Slavnostní uvedení závodu do provozu se konalo 4. října. Slavnostního obřadu se zúčastnili vedoucí oddělení Ústředního výboru Korejské strany práce soudruh Čche Sang Gon, ministr zdravotnictví soudruh O Čchun Bok, funkcionáři a zasloužilé osobnosti, podílející se na stavbě závodu, pracující lid okresu Hjangsan a funkcionáři a zaměstnanci závodu.

Předseda čagangského provinčního výboru Korejské strany práce soudruh Kang Pong Hun přednesl slavnostní projev. Zdůraznil, že pod moudrým a rozhodným vedením naší strany se Továrna na lékařské přístroje Mjohjangsan  znovu ujala vedení v převratném vývoji v odvětví lékařských přístrojů v zemi. Vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un opakovaně továrnu navštívil s úmyslem učinit průlom v odvětví lékařských přístrojů a veřejného zdraví v zemi, přičemž tento závod dal za vzor, představil vznešené cíle modernizace a přijal revoluční opatření k jejich uskutečnění.

Uvedl také, že zdravotničtí pracovníci by na základě úspěchů a zkušeností dosažených při modernizaci Továrny na lékařské přístroje Mjohjangsan měli modernizovat všechny zdravotnické instituce, posilovat protiepidemickou základnu země a důsledně chránit a posilovat zdraví našeho lidu před všemi nemocemi, včetně zhoubné epidemie.

Po slavnosti si účastníci prohlédli továrnu.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp