Skip to content

Anekdoty zo života Kim Čong Ila: Jeseteri do mora

21. júna 2009 navštívil súdruh Kim Čong Il rybiu farmu, ktorá bola s obrovským úsilím vybudovaná v období Namáhavého pochodu. S hlbokými emóciami sa obzrel späť do obdobia ťažkostí, ktoré v tých rokoch prežili.

Na chvíľu sa ponoril do hlbokých myšlienok a povedal, že v poslednom čase sa rybia farma preorientovala od pstruha dúhového na jesetera. Poznamenal, že je veľkým úspechom, že naša krajina dosahuje úspechy v umelom chove jeseterov a dodal, že donedávna by to nikoho ani vo sne nenapadlo.

Keď v ten istý deň hovoril s dôstojníkmi armády, znova nadhodil tému jeseterov.
Zdôraznil, že musia byť za každú cenu úspešní v hospodárení s jesetermi v mori.
Pokračoval: Je mojím želaním čo najskôr zásobiť našich ľudí jesetermi a kaviárom. Počas rokov Náročného pochodu naši ľudia žili z korienkov trávy kvôli nedostatku jedla. Ale zostali na svojich pracoviskách a bránili socializmus. Mali by sme im za každú cenu a v čo najkratšom čase poskytnúť také životné podmienky, aby im ľudia iných krajín mohli len závidieť. …

Funkcionári spomínali na tie ťažké dni Namáhavého pochodu.
Korienky trávy, náhradky jedla …
Zahliadnuc čerstvé bylinky na ceste k prvej línii, nariadil Generál šoférovi, aby zastavil, keď cítil, že mu trhá srdce pri pomyslení na ľudí, ktorí žili iba na bylinkách.

Spomínajúc na tieto dni, povedal:
Aká hrdá skutočnosť – ľudia z Kórey dosahujú svetové štandardy a púšťajú jesetera do mora. Dnes, navzdory všetkým nepriazniam, sme na dobrej ceste k dosiahnutiu cieľa prosperujúceho národa. Pri pohľade späť na zaťažkávajúce skúšky minulosti, cítim pýchu pri uskutočňovaní revolúcie a utvrdzujem svoje rozhodnutie pracovať usilovnejšie pre dobro ľudu. Všetko pre ľud – to je základný princíp mojej činnosti a cieľ môjho života.