Skip to content

Renovácia Pchjongwonskej chovnej králičej farmy

Pchjongjang 19. mája čučche 110 (2021) (Rodong sinmun) – Provincia Južný Pchjongan sa plne usiluje o renováciu Pchjongwonskej chovnej králičej farmy (PCHKF). Zaistila pre mnohých pracovitých ľudí renováciu farmy. Provincia vynakladá maximálne úsilie na to, aby sa prednostne urýchlil projekt zásobovania PCHKF materiálmi na jej renováciu.

Pracovníci energicky napredujú v projekte renovácie, keď aktívne používajú pokrokové metódy ekonomickej úspory materiálov a zvyšovania rýchlosti a kvality. Aj funkcionári PCHKF využívajú všetky svoje sily a potenciál a usilovne sa snažia uspokojivo zabezpečiť rôzne druhy materiálov na jej renováciu.

Funkcionári a pracujúci provincie urýchľujú projekt obnovy PCHKF, aby mohli obdivuhodne vykonávať svoje pracovné úlohy v prvom roku ďalšieho päťročného plánu.

 


 

Noviny práce (Rodong sinmun) – rodong.rep.kp