Skip to content

Varování jihokorejským orgánům a jejich pánům

Pchjongjang 16. března čučche 110 (2021) (KCNA) – 15. března zveřejnila zástupkyně vedoucího oddělení Ústředního výboru Korejské strany práce Kim Jo Džong následující tiskové prohlášení:

Slyšela jsem zprávu, že jihokorejské orgány, které dlouho trpěly prohlubujícím se trápením, se od 8. března vydaly na cestu agresivních vojenských cvičení proti naší republice.

Vypadá to, jako by byli schopni se s následky takového činu vyrovnat. Ale odvážili se vyslat vážnou výzvu, navzdory naší spravedlivé žádosti, jednomyslnému protestu a odsouzení všech krajanů.

Ústřední výbor naší strany již vyjasnil takový postoj, že závisí na přístupu jihokorejských orgánů, zda se mezikorejské vztahy vrátí k novému výchozímu bodu míru a rozkvětu, jako tomu bylo na jaře před třemi lety. Každý ví, že měl na mysli hysterii vojenských cvičení na jihu, která se každoročně opakuje v březnu a srpnu. Bylo to smysluplné varování, které slibovalo poslední příležitost k nápravě severo-jižních vztahů.

Vládci jižní Koreje, kteří v nečinnosti jedli psa, starým způsobem inzerují, že povaha současných vojenských cvičení je „každoroční“ a „obranná“, že jde o jen počítačovou simulaci, při které neexistují žádné skutečné manévry ozbrojených sil a že jejich rozsah a obsah jsou výrazně „omezeny“. Zdá se, že doufají v naše „flexibilní posouzení“ a „porozumění“. Ve skutečnosti to ale není nic jiného než směšný, drzý a hloupý nesmysl.

Nevím, jak jim to říci, ať už se narodili jako hlupáci, nebo se z nich snad stali hlupáci, když kvůli neustálé nerozhodnosti úplně ztratili schopnost uvažovat. Musíme se jim znovu podívat do tváře. Doposud jsme byli proti společným vojenským cvičením zaměřeným na krajany a nikdy jsme nemluvili o jejich rozsahu a formě.

Je to proto, že nemění svou podstatu a povahu jako agresivní vojenská cvičení zaměřená na krajany, bez ohledu na to, jak jsou prováděna tajně v zákulisí, a bez ohledu na to, jak se nenápadně zmenšuje rozsah cvičení kvůli zhoubné pandemii, takže ve výsledku zahrnují jen 50 nebo 100 vojáků, a bez ohledu na to, jak se mění jejich podoba.

Cožpak nevědí, že nejsme takovým protějškem, který se nechá oklamat převlečením vzteklého psa za pokornou ovci?

Upřímně řečeno, je nám líto nepříjemné situace jihokorejských orgánů, které se navzdory politickým a ekonomickým obtížím a nepříjemné situaci pandemie uchýlily ke zbytečným vojenským cvičením a svěřují svůj osud nepřátelským akcím proti svým krajanům.

Pravděpodobně jejich mánie pronásledování z důvodu neobvyklého nepřátelství a nedůvěry vůči nám dosáhla svého vrcholu.

Slíbili, že cvičení ukončí, ale nenápadně jako toulavá kočka provedli v roce 2018 různá cvičení více než 110krát, v roce 2019 více než 190krát a v roce 2020 více než 170krát. Věděli jsme o této záležitosti po dlouhou dobu a jsme připraveni přimět je, aby za to ve vhodné chvíli draze zaplatili.

Jihokorejské orgány vědí lépe než kdokoli jiný, jaký dopad na mezikorejské vztahy budou mít pokračující vojenská cvičení proti severu s takovým dvojím metrem. Zdůraznili jsme to několikrát a prokázali jsme trpělivost a nabídli jsme jim dostatek příležitostí.

Navzdory tomu jihokorejské orgány před celým národem znovu zvolily „válečný březen“ a „kritický březen“, nikoli „březnové oteplení“. Mají v úmyslu přinést v březnu ledový vítr v jarním období, a ne teplý vítr, po kterém všichni touží.

Jihokorejské orgány si musí uvědomit, že samy učinily špatnou volbu, když překročily „červenou čáru“, ačkoli to udělaly nechtěně. Bolestivé a vrozené konfrontační chování a nepřátelské činy jihokorejských orgánů proti krajanům se nyní staly chronickým onemocněním. Znovu jsme dospěli k závěru, že s takovým protějškem není o čem diskutovat.

Vojenská cvičení a nepřátelství nejsou v žádném případě slučitelné s dialogem a spoluprací. Budeme muset nastolit otázku zrušení Výboru pro mírové znovusjednocení vlasti, organizace pro dialog s jihem, který již nemá důvod k existenci za současné situace, kdy jihokorejské orgány vytrvale lpí na nepřátelských činech popírajících dialog a zcela ničících základ důvěry nepřetržitými hrami s ohněm.

Rovněž od nynějška nebude možná spolupráce ani výměna s orgány jižní Koreje, které s námi zacházejí jako s nepřítelem, a proto uvažujeme o otázce rozpuštění příslušných orgánů, včetně Mezinárodního úřadu pro cestovní ruch v Kumgangsanu (Diamantových horách).

Taková důležitá opatření již byla nahlášena našemu nejvyššímu vedení.

Budeme sledovat budoucí přístup a kroky jihokorejských orgánů. Pokud se odváží uchýlit se k ještě provokativnějším činům, můžeme přijmout zvláštní opatření, které rozhodně zruší i vojenskou dohodu mezi severem a jihem.

Každá akce má svůj důsledek.

Je zřejmé, že vzhledem k současné vážné výzvě bude nadcházející cesta jihokorejských orgánů v posledních měsících jejich vlády velmi bolestivá a neklidná. Jak jasně zdůraznil historický 8. sjezd naší strany, výsledek bude záležet na nich.

Při této příležitosti varujeme novou administrativu USA, která v zámoří vylézá z kůže, takže zápach střelného prachu dopadá na naše území. Pokud budete chtít spát klidným spánkem po další čtyři roky, pak je od samého začátku lepší nedělat to, co vám může rušit klidný spánek.

Bez ohledu na to, co a jak budou jihokorejské orgány v budoucnu dělat podle pokynů svých pánů, nebude snadné vrátit se k těm teplým jarním dnům před třemi lety, po kterých tak touží.

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp