Skip to content

Zářijová pchjongjangská společná deklarace

 

Pchjongjang, 20. září čučche 107 (2018) (KCNA) – Předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky Kim Čong Un společně s prezidentem Korejské republiky Mun Če Inem podepsali ve středu 19. září “Zářijovou pchjongjangskou společnou deklaraci”.

Celý text deklarace zní:

 

Předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky Kim Čong Un a prezident Korejské republiky Mun Če In ve dnech 18.-20. září 2018 uspořádali v Pchjongjangu severo-jižní summit.

Nejvyšší představitelé ocenili, že po historické Pchanmundžomské deklaraci dosáhli velkých úspěchů, jako jsou úzký dialog, jednání mezi orgány severu a jihu, mnohostranná civilní výměna a spolupráce a důležitá opatření pro zmírnění vojenského napětí.

Opětovně potvrdili zásady národní nezávislosti a národního sebeurčení a dohodli se, že budou trvale a soustavně rozvíjet vztahy mezi severem a jihem k národnímu usmíření a spolupráci, pevnému míru a společné prosperitě, a také se dohodli, že budou usilovat o zajištění politické záruky pro uskutečnění touhy a přání všech krajanů vidět rozvoj severo-jižních vztahů vedoucí ke znovusjednocení.

Vedli upřímnou a hlubokou diskusi o všech otázkách a praktických opatřeních k posílení severo-jižních vztahů na novou vysokou úroveň prostřednictvím důsledného uplatňování Pchanmundžomské deklarace a dosáhli společně názoru, že pchjongjangský summit bude důležitým historickým obratem v dějinách, a oznámili následující:

 

1. Sever a jih se zavázaly společně ukončit vojenské nepřátelství v konfrontační oblasti včetně demilitarizované zóny k zásadnímu odstranění podstatného nebezpečí války a nepřátelství na celém Korejském poloostrově.

① Sever a jih se dohodly přijmout “vojenskou dohodu o provádění Pchanmundžomské deklarace”, uzavřenou v době summitu v Pchjongjangu jako přílohu dohody, důkladně ji dodržovat a upřímně provádět a přijmout aktivní praktická opatření k tomu, aby se Korejský poloostrov stal regionem trvalého míru.

② Sever a jih se dohodly vbrzku ustavit společný severo-jižní vojenský výbor, který bude přezkoumávat provádění vojenské dohody a bude mít neustálé kontakty a diskusi, aby se zabránilo náhodným ozbrojeným střetům.

 

2. Sever a jih se dohodly, že přijmou praktická opatření k dalšímu rozšíření výměny a spolupráce na základě vzájemných výhod a společných zájmů a prosperity, a přijmou praktická opatření pro vyvážený rozvoj národního hospodářství.

① Sever a jih se dohodly na přelomovém propojení a modernizaci železničních tratí a dálnic na východním a západním pobřeží do konce roku 2018.

② Sever a jih se dohodly na normalizaci provozu průmyslového komplexu Kesong a projektu cestovního ruchu na hoře Kumgang jako začátku, v souladu s podmínkami, a na diskusi o vytvoření společné západomořské  zvláštní ekonomické zóny a společné východomořské zvláštní turistické zóny.

③ Sever a jih se dohodly, že budou aktivně prosazovat severo-jižní spolupráci v ochraně a obnově životního prostředí a především se snažit dosáhnout praktického úspěchu ve spolupráci v oblasti lesnictví, která nyní začíná.

④ Sever a jih se dohodly na posílení spolupráce v oblasti kontroly epidemií a veřejného zdraví, včetně přijetí nouzových opatření k prevenci infiltrace a šíření infekčních nemocí.

 

3. Sever a jih se dohodly na dalším posílení humanitární spolupráce pro důkladné řešení otázky členů rozdělených rodin a jejich příbuzných.

① Sever a jih se dohodly na otevření stálého místa setkávání členů rozdělených rodin a jejich příbuzných v oblasti hory Kumgang a rychlé obnově zařízení místa setkávání.

② Sever a jih se dohodly, že budou diskutovat a urovnají přednostně problematiku setkání členů rozdělených rodin a jejich příbuzných videorozhovory a výměnou obrazových záznamů prostřednictvím jednání Červeného kříže.

 

4. Sever a jih se dohodly, že budou aktivně podporovat spolupráci a výměnu v různých oblastech k podnícení atmosféry usmíření a jednoty a prokázání vytrvalosti korejského národa doma i v zahraničí.

① Sever a jih se dohodly na dalším posílení výměny v oblasti kultury a umění a zajistily, že v říjnu se v Soulu představí pchjongjangský umělecký soubor, jako první věc.

② Sever a jih se dohodly na aktivním společném postupu v mezinárodních hrách, včetně letních olympijských her v roce 2020, a podpoře společného pořádání letních olympijských her v roce 2032.

③ Sever a jih se rozhodly uspořádat události připomínající 11. výročí zveřejnění Deklarace ze 4. října, společně oslavit 100. výročí lidového povstání z 1. března a projednat praktická opatření.

 

5. Sever a jih sdílejí názor, že z Korejského poloostrova musí vzniknout mírová zóna bez jaderných zbraní a jaderné hrozby a dospěly ke společnému názory, že musí být brzy zajištěn naléhavě nutný praktický posun.

① Severní strana souhlasila s trvalým zastavením provozu zkušebny raketových motorů v obci Tongčchang-ri a odpalovací rampy raket za účasti odborníků ze zainteresovaných zemí.

② Severní strana vyjádřila ochotu pokračovat v dalších krocích směřujících k denuklearizaci, jako je trvalé zničení jaderného zařízení Njongbjon, pokud Spojené státy přijmou odpovídající opatření v souladu s duchem společného prohlášení KLDR a Spojených států ze 12. června.

③ Sever a jih se dohodly na úzké spolupráci při prosazování úplné denuklearizace Korejského poloostrova.

 

6. Předseda Komise pro státní záležitosti Kim Čong Un v blízké budoucnosti na pozvání prezidenta Mun Če Ina navštíví Soul.

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp