Skip to content

Společná konference vlády, politických stran a organizací k národnímu znovusjednocení

Pchjongjang, 24. ledna čučche 108 (2019) (KCNA) – Společná konference vlády, politických stran a organizací KLDR se konala ve středu 23. ledna v Lidovém paláci kultury.

Přítomni byli zástupci vlády, politických stran a organizací KLDR včetně soudruhů Jang Hjong Sopa, Kim Jong Čchola a Ro Tu Čchola, předseda spřátelené strany, funkcionáři veřejných organizací, členové Severního výboru pro provádění společné deklarace z 15. června, severní vedení Celonárodní aliance pro znovusjednocení vlasti a Celonárodní aliance mládeže a studentstva pro znovusjednocení vlasti a Poradního sněmu pro národní usmíření.

 

Konference se zabývala úkoly vlády, politických stran a organizací KLDR pro plnění úkolů spojených s národním znovusjednocením, které přednesl vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un ve svém historickém novoročním projevu.

Soudruh Jang Hjong Sop, místopředseda prezídia Nejvyššího lidového shromáždění KLDR, přednesl zprávu, po níž následovaly projevy. Referent a řečníci zdůraznili, že zásadní postoj a návrh rozvoje vztahů severu a jihu a zajištění trvalého a stálého míru na Korejském poloostrově a způsoby jejich realizace, které stanovil vážený soudruh nejvyšší vůdce ve svém novoročním projevu, jsou velmi důležitými pokyny, které správně odrážejí očekávání a touhu národa a požadavky doby. Poznamenali, že díky odvážnému rozhodnutí váženého soudruha nejvyššího vůdce došlo k dramatickým událostem, bezpříkladným v dějinách národního rozdělení.

Vzhledem k cenným úspěchům dosaženým v loňském roce by měli všichni povstat jako jeden muž v boji za provádění mezikorejských prohlášení a dosáhnout většího posunu při provádění znovusjednocení vlasti.

Referent a řečníci vyzvali všechny krajany na severu, na jihu i v zahraničí, aby reagovali na vlasteneckou výzvu soudruha Kim Čong Una k důkladné realizaci deklarací severu a jihu, a tak oslavili tento rok jako historický, ve kterém bude přinesen další epochální obrat v cestě rozvoje severo-jižních vztahů a míru a prosperity.

Na společné konferenci byla přijata výzva ke všem Korejcům uvnitř i vně země.

 
 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp